SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Citas valodas
Itāļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis
        

Šie kursi ir piemēroti ikvienam interesentam ar nelielām priekšzināšanām itāļu valodā, kurš vēlas attīstīt itāļu sarunvalodas prasmi ikdienas saziņai itāliski runājoša vidē.


Mācību rezultāts

Jūs pilnveidosiet prasmi sazināties itāļu valodā standarta ikdienas situācijās pamata valodas prasmes līmenī. Tas nozīmē, ka nodarbībās nostiprināsiet zināšanas par itāļu valodas vienkāršu gramatisko struktūru veidošanu, paplašināsiet vārdu krājumu, apgūsiet frāzes, kas ļaus komunicēt ikdienas valodas lietošanas situācijās: iepazīstināt ar sevi, sev pazīstamiem cilvēkiem, sniegt ziņas par savu valsti un pilsētu, īsi pastāstīt par savu nodarbošanos, ikdienu, kā arī sazināties standarta ceļojuma situācijās.

Nodarbībās galvenā vērība tiek veltīta sarunvalodas treniņam, modelējot ikdienas saziņas situācijas.


Mācību procesa norise

Mācības notiek attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums ir 32 mācību stundas. (2,5 - 3 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 2 reizes nedēļā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 194.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 25.00 (60 min.) (ar dzimtās valodas runātāju).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 13.00 (60 min.) (ar dzimtās valodas runātāju).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties