SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Latviešu valoda
Sagatavošanās valsts valodas atestācijas pārbaudījumam: A2
        

Šis kurss būs noderīgs ikvienam, kurš vēlas atkārtot un nostiprināt savas latviešu valodas zināšanas pirms valsts valodas atestācijas pārbaudījuma.


Mācību rezultāts

Jūs iepazīsieties ar atestācijas eksāmena saturu un norises noteikumiem atbilstoši valodas prasmes līmenim. Iegūsiet informāciju, kā pieteikties atestācijas eksāmenam, kā notiek reģistrēšanās un kādi dokumenti nepieciešami. Kursu laikā tiks veikta pārbaudījuma simulācija lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudei.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums – 12 mācību stundas (1 mēnesis).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 vai 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 dalībniekiem 2 reizes nedēļā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 68.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties