SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Vadītājs - līderis
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, projektu vadītāji, vadošie speciālisti un interesenti, kuri vēlas attīstīt vadītāja prasmes.


Mācību rezultāts

Pilnveidota prasme plānot, organizēt, vadīt, uzņemties līdera lomu un deleģēt uzdevumus, analizēt, sazināties, sniegt norādījumus, novērtēt. Attīstīta prasme kritiski domāt, izvērtējot iespējas un izaicinājumus. Pilnveidota prasme efektīvi pārstāvēt uzņēmumu, organizēt sarunas, strādāt gan individuāli, gan darboties komandā. Attīstīta pašiniciatīva, prasme plānot un vadīt jaunus projektus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 32 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, individuālais un grupu darbs, uzdevumi, tests, pieredzes apmaiņa.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 160.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155, 63012169;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties