Mazo uzņēmumu gada pārskata sagatavošana
        

Mērķa auditorija

Mazie uzņēmēji, uzņēmēji, grāmatveži un ikviens interesents


Mācību rezultāts

Gūtās zināšanas sniegs padziļinātu izpratni par kontu atlikuma inventarizāciju, tiks sagatavota Bilance un Peļnas vai zaudējuma aprēķins, kas ir Gada pārskata svarīgākās sastāvdaļas. Praktiski uzdevumi ar Virsgrāmatu/Apgrozījuma kontu pārskatu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties