SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Papildinātās realitātes lietotnes izmantošana mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, metodisko apvienību, metodisko komisiju vadītāji ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Kursu dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties ar papildinātās realitātes mobilajām lietotnēm, apgūstot teorētiskās zināšanas un pildot praktiskus uzdevumus. Kursu dalībnieki gūs iemaņas strādāt ar papildinātas realitātes lietotnēm.

Kursu noslēgumā dalībniekiem būs priekšstats par virtuālās realitātes pielietojumu mācību stundas laikā. Izmantojot virtuālās realitātes lietotnes kursu, dalībnieki varēs ne tikai vizualizēt mācību vielu, papildināt skolēnu darba lapas ar papildu interaktīvo informāciju, bet arī vārēs attīstīt skolēnu digitālas kompetences.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi un praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā.


Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153;
e-pasts: vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties