SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Speciālā un iekļaujošā izglītība
Individuālās izglītības programmas apguves plāns pirmsskolā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas pedagogi


Mācību rezultāts

  • Pirmsskolas pedagogiem izpratne par iekļaujošās izglītības pieeju un Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveidi
  • Izpratne par audzēkņa mācību vajadzību novērtēšanu.
  • Audzēkņa mācīšanās vajadzību apmierināšana (atvērta komunikācija, daudzveidīgas metodes un pieejas)
  • Droša un atbalstoša vide
  • Atbalsta komandas rīcības algoritmi
  • Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide – plāna izstrāde, īstenošana, izvērtēšana.
  • Kā veidot sadarbību ar audzēkņa ģimeni.

Mācību procesa norise

Mūsdienu izglītības pieeja nosaka, ka iestādes darbs tiek veidots uz mācīšanās organizācijas principiem, tā ir iestāde, kurā atbalsta katra audzēkņa mācīšanos un īsteno mācīšanās iedziļinoties pieeju, darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jau niem apstākļiem. Tajā izglītojamie, skolotāji, iestādes vadība un pārējais personāls indivi duāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus. Profesionālās pilnveides programmas ” Individuālās izglītības programmas apguves plāns pirmsskolā.” Saturs veidots, lai radītu pedagogu izpratni par iespējamo atbalsta sniegšanu atbilstoši katra bērna attīstības un mācību vajadzībām sadarbībā ar viņa ģimeni.

Mācību ilgums 24 stundas, , viena mācību stunda – 45 minūtes.

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.


Maksa

Vienai personai grupā 80.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv; 
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties