SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Mūsdienīgai lietpratībai
Skolotāja palīga loma grupas komandas darbā pirmsskolā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas skolotāja palīgi.


Mācību rezultāts

  • Pirmsskolas skolotāja palīgiem būs pilnveidotas zināšanas par bērna vecumposmu īpatnībām, attīstības vajadzībām un atbalsta iespējām.
  • Skolotāja palīgiem būs pilnveidotas prasmes pielietot praksē pārbaudītus paņēmienus, to diferencēšanas iespējas pirmsskolēna mācīšanās procesā.
  • Skolotāja palīgam būs pilnveidotas prasmes sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības skolotājiem, iekļauties grupas komandā, līdzdarboties mācību procesā.

Mācību procesa norise

Mūsdienu prasības izglītībai nosaka, ka bērns iegūst tādas zināšanas, prasmes, veido attieksmes un pieredzi, kas būtu nozīmīgi viņa dzīves kvalitātes veidošanā turpmāk. Caurvijas ir viens no būtiskākajiem komponentiem zināšanu, prasmju, pieredzes un attieksmju veidošanās procesā. Profesionālās pilnveides programmas “Skolotāja palīga loma grupas komandas darbā pirmsskolā” saturs veidots tā, lai radītu izpratni par dažādiem vecumposmiem, vajadzībām un risinājumiem, kā arī demonstrētu praksē pārbaudītus paņēmienus, to diferencēšanas iespējas pirmsskolēna mācīšanās procesā.


Mācību ilgums

12 stundas, , viena mācību stunda – 45 minūtes.

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.


Maksa

Vienai personai grupā 41.00 EUR


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties