SākumsKursu katalogsValodu kompetence › Valodu nodarbības tiešsaistē
Spāņu valoda ikdienas saziņai: A1
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam, kurš vēlas uzsākt spāņu valodas apguvi, lai iemācītos uzturēt vienkāršu sarunu un iegūt informāciju konkrētās, bieži sastopamās ikdienas situācijās sadzīvē, darbā, ceļojot.


Mācību rezultāts

Jūs apgūsiet sarunvalodas pamatprasmes komunikācijai vienkāršās ikdienas runas situācijās, tai skaitā ceļojuma laikā. Jūs varēsiet: 

  • Sazināties vienkāršā veidā par ikdienas tēmām. 
  • Uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt par sevi, dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem un sev piederošām lietām. 
  • Lasīt un saprast frāzes paziņojumos, katalogos, norādēs.
  • Saprast pazīstamus vārdus un vienkāršas frāzes konkrētās ikdienas situācijās.

Mācību procesa norise

Mācības notiek attālināti - tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 32 mācību stundas ( 1,5 – 3 mēneši).

1 mācību stunda - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 2 - 3 mācību stundas. Mācības notiek nelielās grupās 6 - 8 izglītojamajiem 1 - 2 reizes nedēļā.

Mācību procesā tiek izmantoti jaunākie mācību līdzekļi, interneta resursi, kā arī interaktīvas metodes, situāciju simulācijas, lomu spēles un individuālas prezentācijas.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 197.00 (katrs līmenis) (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 20.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 10.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties