Komerczinības un administrēšana

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Darba tiesības

24 Pieteikties

Ievads sabiedriskajās attiecībās

24 Pieteikties

Lietišķā etiķete un protokols

24 Pieteikties

Personāla atlase un novērtēšana (E-vidē)

24 Pieteikties

Projektu izstrādes pamati

36 Pieteikties

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

40 Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

24 Pieteikties

Vadītājs - līderis

32 Pieteikties

Jaunie līderi

70 Pieteikties

Darba stress, tā pārvarēšanas iespējas

16 Pieteikties

Profesionālā izdegšana un tās pārvarēšanas iespējas

16 Pieteikties

Publiskā runa un uzstāšanās

20 Pieteikties

Uzņēmējdarbības formas izvēle – būtisks priekšnoteikums sekmīgam biznesam

4 Pieteikties

Nodokļu veida izvēle saimnieciskās darbības veicējiem

4 Pieteikties

Kā izvairīties no kļūdām, plānojot un īstenojot projektus

6 Pieteikties

Starptautiskās etiķetes pamatnormas Vidusjūras reģionā un Ziemeļvalstīs

8 Pieteikties

Stresa menedžments un profesionālā izdegšana

40 Pieteikties

Vadītāja autoritātes nostiprināšanas paņēmieni

9 Pieteikties

Veiksmīgas sadarbības atslēga - pirmā tikšanās

9 Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

8 Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

36 Pieteikties

Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības

4 Pieteikties

Ideju fitness II Inovatora DNS un inovācijas KAĶA dresūra

4 Pieteikties

Ideju fitness III Instrumenti radošuma uzlādēšanai – izlādēšanai

4 Pieteikties

Ideju fitness IV Gamestormings un atbalsta instrumenti radošam prātam (tiešsaistē)

4 Pieteikties

Ideju fitness V Ideju ieviešana un izgāšanās svinēšana

4 Pieteikties

Ideju fitness VI Ģēnija inovatora DNS klonēšana

4 Pieteikties

Inovatīva, radoša domāšana uzņēmējdarbībā

48 Pieteikties

Interviju sniegšana presei, TV un radio

4 Pieteikties

Komunikācijas meistarklase. "Grūtais klients"

6 Pieteikties

Ģērbšanās stila noteikumi. Uzvedība publiskos pasākumos

4 Pieteikties

Darba tiesību aktualitātes

4 Pieteikties

Sociālpsiholoģiskās likumsakarības darba vidē, darba kolektīvā

6 Pieteikties

Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas

24 Pieteikties

Personāla lietvedība

80 Pieteikties

Aktualitātes dokumentu pārvaldībā (tiešsaistē)

4 Pieteikties

Dokumentu arhivēšana un kārtošana optimālai glabāšanai (tiešsaistē)

4 Pieteikties

Lietišķo rakstu valoda dokumentos (tiešsaistē)

4 Pieteikties

Veiksmes atslēga nenoteiktības apstākļos - biznesa modeļa inovācija

4 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties