Tehnoloģijas

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

IKT prasmes mācību procesā un metodiskajā darbā

24 Pieteikties

Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē

16 Pieteikties

Jaunākās tendences mājas lapu veidošanā

24 Pieteikties

Veidosim mācību filmu

12 Pieteikties

Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīku Prezi Next

8 Pieteikties

Interaktīvu spēļu veidošana un izmantošana mācību procesā

24 Pieteikties

Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā

12 Pieteikties

Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati ActivInspire vidē

8 Pieteikties

Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati SMART Notebook vidē

6 Pieteikties

Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati SMART Notebook vidē pedagogiem ar priekšzināšanām

6 Pieteikties

Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā

56 Pieteikties

MS Word pedagoga darbā

16 Pieteikties

MS Excel pedagoga darbā

16 Pieteikties

E-kurss "Digitālo rīku izmantošana izglītības procesā"

16 Pieteikties

Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

8 Pieteikties

Pirmie soļi video izveidē: darbs ar programmu Microsoft fotoattēli

8 Pieteikties

Interaktīva mācību satura veidošana ar H5P

16 Pieteikties

Paplašinātās realitātes risinājumi radošam mācību procesam

12 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties