Speciālā un iekļaujošā izglītība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

18 Pieteikties

Individuālās izglītības programmas apguves plāns pirmsskolā

24 Pieteikties
‹ Atgriezties