Klasvadība

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija

24 Pieteikties

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8 Pieteikties

21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās

6 Pieteikties

Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā

6 Pieteikties

Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem

8 Pieteikties

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamentam

6 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties