Mūsdienīgai lietpratībai

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Sasniedzamais rezultāts un snieguma līmeņa apraksts kā produktīvas stundas nosacījums

14 Pieteikties

Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā

36 Pieteikties

Pašiniciatīvas, sadarbības un līdzdalības veicināšana pilsoniskās audzināšanas procesā

6 Pieteikties

Skolotāja palīga loma grupas komandas darbā pirmsskolā

12 Pieteikties
‹ Atgriezties