Digitālā satura radīšana

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Datorzinības bez priekšzināšanām

120 Pieteikties

Datorzinības ar priekšzināšanām

120 Pieteikties

Tekstapstrāde (MS Word)

40 Pieteikties

Tabulu izveide un noformēšana MS Word

4 Pieteikties

Stilu lietošana, satura veidošana MS Word

4 Pieteikties

Dokumenta noformēšanas rīki MS Word

4 Pieteikties

Veidlapu veidošana MS Word

4 Pieteikties

MS Word iespējas efektīvam biroja darbam

8 Pieteikties

Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel)

24 Pieteikties

Datu analīze un pārskatu veidošana MS Excel

40 Pieteikties

Aprēķinu veikšana MS Excel - pamata un biežāk izmantotās formulas

8 Pieteikties

Diagrammu izveide un noformēšana MS Excel

4 Pieteikties

Interaktīva datu vizualizācija (Dashboard) ar MS Excel

28 Pieteikties

MS Excel iespējas efektīvam biroja darbam

8 Pieteikties

Datu bāzes (MS Access)

24 Pieteikties

MS Power Point interaktīvas prezentācijas izveidei, pamatkurss

18 Pieteikties

MS PowerPoint iespējas efektīvam darbam, padziļināti

6 Pieteikties

Tiešsaistes rīks MS Sway interaktīvas prezentācijas izveidei

6 Pieteikties

Tiešsaistes rīki interaktīvas prezentācijas izveidei

8 Pieteikties
‹ Atgriezties