Sākums › Uzņēmējiem › Kursi Uzņēmējiem
Mācības uzsāk
Kursu nosaukums Sākums un norises laiks

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

4. oktobrī
O.
plkst. 10.00-14.10
Pieteikties

Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

5. oktobrī
T.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties

Dokumentu pārvaldības pamati

11. oktobrī
O., C.
pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem

13. oktobrī
 	

C. 
pl. 10.00-14.10
Pieteikties

Personāla atlase un novērtēšana (attālināti)

20. oktobrī
 	

C.
pl. 10.00-13.10 
Pieteikties

Ideju fitness I Radošuma mītu un inovāciju medības

24. oktobrī
 	

P.
pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

26. oktobrī
T.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma)

26. oktobrī
T.
pl. 9.15-16.25
Pieteikties

Uzņēmējdarbības formas un nodokļu veida izvēle uzņēmējdarbības uzsācējiem

2. novembrī
T.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties

Dokumentu pārvaldība - jautājumu/ atbilžu stunda

15. novembrī
 	

O.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Dokumentu arhīva veidošana

22. novembrī
 	

O.
pl. 10.00-16.20
Pieteikties

SIA grāmatvedība un nodokļi - jautājumu/ atbilžu stunda

29. novembrī
 	

O.
pl. 17.15-18.15
Pieteikties

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

6. decembrī
O.
pl. 10.00-13.10
Pieteikties
Kursi uzņēmējiem

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››