Sākums › Bibliotēka › Lietotāja ceļvedis
Lietotāja ceļvedis
 • Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, jāaizpilda lasītāja reģistrācijas veidlapa un ar savu parakstu jāapliecina sniegtās informācijas patiesums un iepazīšanās ar Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumiem.
 • Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot derīgu pasi, elektronisko identifikācijas karti vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu un fotogrāfiju.
 • Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumu cenas skatīt šeit.
 • Bibliotēkas izsniegto grāmatu, žurnālu, audiovizuālo materiālu lietošanas termiņš ir 7 kalendārās dienas, jaunākajiem žurnāliem un jaunieguvumiem – 3 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 3 dienas.
 • Lietotājam vienlaicīgā lietošanā izsniedz ne vairāk kā 7 iespieddarbus vai citus dokumentus.
 • Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi:
  • sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var traucēt pārējiem bibliotēkas lietotājiem ir jāpārtrauc;
  • mobilos telefonus lasītavā lietot aizliegts;
  • aizliegts ienest un lietot pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus un apreibinošās vielas;
  • nedrīkst ienest ieročus, sprāgstvielas un citus dzīvībai bīstamus priekšmetus;
  • aizliegts uzturēties nehigiēniskā un smakojošā apģērbā, alkohola un apreibinošo vielu ietekmē;
  • Virsdrēbes, lielas somas (iepirkuma maisi, mugursomas, sporta somas), lietussargi un citas mantas jāatstāj garderobē.

 

ZRKAC bibliotēka sniedz šādus bezmaksas pakalpojumus:

 • informēšana par bibliotēkas krājumu un tās izmantošanas iespējām un noteikumiem;
 • konsultācijas informācijas meklēšanā;
 • iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu (periodiskie izdevumi, audiovizuālie un multivides materiāli) izsniegšana uz mājām;
 • uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • interneta un datoru izmantošana. Pakalpojuma apraksts vietnē www.jelgava.lv;
 • WiFi - iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • grāmatu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma (iespējama arī grāmatu rezervēšana internetā);
 • E-pakalpojums "Mana bibliotēka" (tiešsaistē e-katalogā rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu, elektroniski pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.) .