Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība


 

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

 

Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

20. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2016./2017. m.g.

 

19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2015./2016. m.g.

18. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2014./2015. m.g.

17. Jelgavas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2013./2014. m.g.

16. Jelgavas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2012./2013. m.g.

15. Jelgavas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti 2011./2012. m.g.


 

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konferences rezultāti

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, ķīmijā, fizikā, astronomijā inženierzinātnēs, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnē struktūra un noformējums


 

Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences nolikums


 

Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference


 

Zemgales reģiona apbalvotie skolēni Latvijas 38. skolēnu zinātniskajā konferencē

Zemgales reģionālās 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa rezultāti


 

Zemgales reģiona apbalvotie skolēni Latvijas 37. skolēnu zinātniskajā konferencē

Zemgales reģionālās 4. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa rezultāti


 

Zemgales reģiona apbalvotie skolēni Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē

Zemgales reģionālās 3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences - konkursa rezultāti

 

 

Valsts ieteikumi skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanai


Latviešu literatūras zinātne un vēsture

Latviešu valodniecība

Pedagoģija

Vēsture

Matemātika

Bioloģija

Zemes zinātne

Informātika

Astronomija

Vides zinātne