Pedagogu radošā darbība

Pedagogu radošo darbu konkursam “Mācies digitāli”

Konkursa nolikums

Nolikuma 1. un 2. pielikums Word formātā

Rīkojums