Metodiskās mācību jomas

 

MJ vadītāju konsultāciju laiki Lejuplādēt

 

Valodu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Iveta Lokmane Šabovica Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 26157702 E-pasts: ivis258@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Inga Strode Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 29726833 E-pasts: Inga.elina@inbox.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sociālā un pilsoniskā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Kristine Romanovska Jelgavas 4. vidusskola t.: 27781787 E-pasts: kristine.romanovska2@gmail.com;

Gada plānsLejuplādēt

Tehnoloģiju joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Uģis Pekša Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4. sākumskola E-pasts: ugis.peksa@inbox.lv
Nadīna Anija Poga Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 29982639 E-pasts: nadina.poga@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Eva Lukjanska Jelgavas Centra pamatskola t.: 26812571 E-pasts: lindstrema@inbox.lv
Lita Vēvere Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija t.: 26466692 E-pasts: lita.vevere@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Dabaszinātņu joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija t.: 28393489 E-pasts: dagiskarlis@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Matemātikas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Madara Vunderliha Jelgavas Centra pamatskola t.: 25402877 E-pasts: v-madara@inbox.lv
Margita Jirgensone Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija t.: 29118806 E-pasts: margita@inbox.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Maija Actiņa JPPI "Sporta servisa centrs" t.: 29215311 E-pasts: Maija.Actina@sports.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Sākumskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

E-pasts:
Elīna Sproģe Jelgavas 4. vidusskola t.: 26351070 E-pasts: Elinasproge3@gmail.com

Gada plānsLejuplādēt

Pirmsskolas joma

Mācību jomas vadītājs/-i

Agita Rasiņa PII "Gaismiņa" t.: 28320118 E-pasts: agita.rasina@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Plašāka skolēna izglītības pieredze

Mācību jomas vadītājs/-i

Ilze Jaunzeme Jaunrades nams "Junda" t.: 26593283 E-pasts: Ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt

Iekļaujoša izglītība

Mācību jomas vadītājs/-i

Līga Gutnika Jelgavas pamatskola "Valdeka" attīstības centrs t.: 26593283 E-pasts: Liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Gada plānsLejuplādēt