Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC IITAN Metodiskā atbalsta plāns 2020./2021. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

12.01.2021 Matemātikas jomas skolotāju tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

14.01.2021 Kultūras un pašizpausmes mākslas jomas skolotāju tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

14.01.2021 Dzimtās un svešvalodu skolotāju nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

14.01.2021 Sociālo zinību skolotājiem tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

19.01.2021 Tiešsaistes rīka Canva izmantošana mācību procesā »

19.01.2021 Matemātikas jomas skolotāju tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

19.01.2021 Dabaszinātņu jomas skolotāju nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

20.01.2021 Tiešsaistes rīka Canva izmantošana mācību procesā »

20.01.2021 Tehnoloģiju jomas skolotāju tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

21.01.2021 Dzimtās un svešvalodu skolotāju nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

26.01.2021 PII „Sprīdītis” pieredze - „Teātris kā mācīšanas un mācīšanās metode” »

26.01.2021 Dabaszinātņu jomas skolotāju nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »

28.01.2021 Sociālo zinību skolotājiem tiešsaistes nodarbība “Formatīvā vērtēšana” »


Sanāksmes

04.01.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

04.01.2021 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu dibinātāju /vadītāju sanāksme »

05.01.2021 Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācija »

06.01.2021 Valsts aizsardzības mācības programmas īstenošana 2021./2022.m.g. »

06.01.2021 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

06.01.2021 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

11.01.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

14.01.2021 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

18.01.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

20.01.2021 Atbalsta pasākumi ģimenei attālinātā vai daļēji attālinātā mācību procesā »

25.01.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

27.01.2021 Jaunā mācību satura 1., 4., 7., 10.klasē ieviešanas process »


Kursi

04.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

08.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

11.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

13.01.2021 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

15.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

18.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

20.01.2021 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

22.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

25.01.2021 Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā »

25.01.2021 Microsoft IT akadēmija »

27.01.2021 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

29.01.2021 Microsoft IT akadēmija »


Konkursi

14.01.2021 Spelling Bee »


Olimpiādes

04.01.2021 Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) »

13.01.2021 Franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posms »

15.01.2021 Fizika (tiešsaistē) »

26.01.2021 Ekonomika (tiešsaistē) »

29.01.2021 Matemātika »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

04.01.2021 Skolēnu pieteikšana Fizikas valsts 71. olimpiādes 2. posmam »

11.01.2021 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde/ darbu reģistrācija sistēmā https://edu.lu.lv »

12.01.2021 Skolēnu pieteikšana Ekonomikas valsts 22. olimpiādes 2. posmam »

15.01.2021 Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS »

15.01.2021 Skolēnu pieteikšana Matemātikas valsts 71. olimpiādes 2. posmam »

19.01.2021 Skolēnu pieteikšana Ķīmijas 62. valsts olimpiādes 2. posmam »

26.01.2021 Skolēnu pieteikšana Ģeogrāfijas valsts 38. olimpiādes 2. posmam »