Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

05.10.2021 Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Mācos mācīties”" pieredze Erasmus + projektā »

14.10.2021 Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās »

21.10.2021 Tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme »

27.10.2021 Izglītojamo mācību snieguma un labbūtības pamatā – bērna emocionālās vajadzības un pašsajūta »

28.10.2021 Pedagoģiskā procesa vērošana kā vērtēšanas sastāvdaļa »


Sanāksmes

01.10.2021 Projekta 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru darba sanāksme »

04.10.2021 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.10.2021 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

05.10.2021 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

07.10.2021 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

12.10.2021 Jelgavas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

12.10.2021 Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā darba sanāksme "Mācību procesa organizācija" »

12.10.2021 Dabaszinātņu jomas skolotāju sanāksme fizikas skolotājiem »

13.10.2021 Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu skolotājiem »

18.10.2021 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

19.10.2021 Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme »

20.10.2021 Izglītojamo labizjūta izglītības iestādē »

21.10.2021 Sākumskolas jomas sanāksme »

25.10.2021 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

25.10.2021 Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju sanāksme »

26.10.2021 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

26.10.2021 Dabaszinātņu jomas sanāksme bioloģijas skolotājiem »

27.10.2021 Tehnoloģiju jomas sanāksme 5. un 8. klašu datorikas skolotājiem »


Konferences

20.10.2021 Prasme. Kā mācīt? Kā vērtēt? »


Kursi

18.10.2021 Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā »

18.10.2021 Socioloģija skolēnu zinātniski pētniecisko darbu socioloģijā vadītājiem »

19.10.2021 Socioloģija skolēnu zinātniski pētniecisko darbu socioloģijā vadītājiem »

21.10.2021 Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem matemātikā »

22.10.2021 Efektīva attālinātā un kombinētā mācību procesa organizēšana izglītības iestādē »


Olimpiādes

15.10.2021 Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

06.10.2021 Jelgavas 4. sākumskolas akreditācija »


Pasākumi

08.10.2021 Jelgavas pilsētas labāko pedagogu godināšanas pasākums »

11.10.2021 Karjeras nedēļa 2021 »

14.10.2021 Miniphänomenta atvērto durvju diena. Tēma "Kā veidojas skaņa?" »