Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Metodiskā atbalsta plāns 2022./2023. mācību gada 2. semestrimLejuplādēt

Mēneša plāna izdrukaiLejuplādēt


Sanāksmes

02.05.2023 Mācību jomu vadītāju sanāksme ”Aplikāciju izmantošana mācību darbā” »

10.05.2023 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

16.05.2023 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu darba sanāksme »

17.05.2023 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

24.05.2023 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

25.05.2023 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme »


Kursi

12.05.2023 Microsoft IT akadēmija »

17.05.2023 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

18.05.2023 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

19.05.2023 Microsoft IT akadēmija »

26.05.2023 Microsoft IT akadēmija »

26.05.2023 Microsoft IT akadēmija »


Konkursi

09.05.2023 Konkursa “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2. kārtas “Zemgales toņi un pustoņi” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde »

11.05.2023 Erudītu konkurss 6. klašu izglītojamajiem »

11.05.2023 Konkurss “EIRIX” »

12.05.2023 Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 2. kārta “Zemgales toņi un pustoņi” »

22.05.2023 Radošo darbu urbānā alfabēta konkurss 1. klašu skolēniem "Noķer burtus, noķer mirkli!" »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

11.05.2023 Mazā mācīšanās grupa- Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā profesionālās sarunas »


Sporta sacensības

02.05.2023 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles “Vidusskolu kauss” vieglatlētikā, “Jauno vieglatlētu kauss” »

04.05.2023 Brīvības stafetes »

09.05.2023 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles futbolā »

12.05.2023 Latvijas skolēnu 76.spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā »

12.05.2023 Jelgavas izglītības iestāžu 1. un 2. klašu skolēnu sacensības “Mazās stafetes 2023” »

23.05.2023 Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles vieglatlētikā »

24.05.2023 Jelgavas 52. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā »

30.05.2023 Jelgavas izglītības iestāžu sacensības “3x3 spēles brīvā dabā” »


Pasākumi

04.05.2023 Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1. prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa »

09.05.2023 Eiropas diena »

09.05.2023 Spēle “Ko Tu zini par Eiropu?” »

24.05.2023 Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa »