Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Metodiskā atbalsta plāns 2022./2023. m. g. 1. semestrimLejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

07.02.2023 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā seminārs "Sistēma un pēctecība plānošanā" »

09.02.2023 Sākumskolas jomas skolotāju seminārs "Kā palīdzēt saprast uzdevumu nosacījumus" »

14.02.2023 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā seminārs "Sistēma un pēctecība plānošanā" »

22.02.2023 Pieredzes seminārs skolu direktoriem "Erasmus+ projekti – izglītības un apmācības sistēmu kvalitātei un efektivitātei" »

22.02.2023 Pirmsskolas jomas seminārs "Atgriezeniskā saite pēc semināriem "Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē"" »

22.02.2023 Seminārs "Atbalsts sākumskolas pedagogiem darbā ar dažādiem izglītojamajiem" »

23.02.2023 Bērna attīstībā balstītas prasmes »


Sanāksmes

01.02.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

07.02.2023 Privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

07.02.2023 Mācību jomu vadītāju sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas un mācīšanas procesā" »

08.02.2023 Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju sanāksme "Lielā balva 2023" »

08.02.2023 Pirmsskolas izglītības iestāžu sporta skolotāju sanāksme "PII lielā balva" »

08.02.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

09.02.2023 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme »

09.02.2023 Jelgavas skolēnu pašpārvalžu seminārs "Skolēnu pašpārvaldes loma skolas dzīvē" »

14.02.2023 Direktoru vietnieku audzināšanas jomā un plašāka skolēna izglītības pieredzes jomas sanāksme "Pedagogu sadarbība audzināšanas prioritāro darbības virzienu īstenošanā izglītības iestādē" »

15.02.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

15.02.2023 Tehnoloģiju jomas vadītāju seminārs "Olimpiādes/ darbu konkursa plānošana" »

16.02.2023 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas sanāksme "Summatīvā vērtēšana" »

20.02.2023 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Aktualitātes 4.-6. klašu sociālo zinību skolotājiem" »

21.02.2023 Direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme "Izglītības iestādes sadarbības iespējas mācību satura apguvē" »

22.02.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

27.02.2023 Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Aktualitātes 7.-12. klašu vēstures un sociālo zinību skolotājiem" »


Kursi

16.02.2023 Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Mācīšanās lietpratībai" »

17.02.2023 Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Mācīšanās lietpratībai" »

21.02.2023 Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Mācīšanās lietpratībai" »

22.02.2023 Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Mācīšanās lietpratībai" »


Olimpiādes

01.02.2023 Latviešu valoda un literatūra »

03.02.2023 Matemātika »

07.02.2023 Ģeogrāfija »

09.02.2023 Latviešu valoda un literatūra »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

06.02.2023 Izmēģinājuma eksāmens programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis) »

08.02.2023 Izmēģinājuma eksāmens kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis) »

16.02.2023 Izmēģinājuma eksāmens ģeogrāfijā (1. un 2. daļa) (augstākais mācību satura apguves līmenis) »

17.02.2023 Izmēģinājuma eksāmens ģeogrāfijā (3. daļa) (augstākais mācību satura apguves līmenis) »

20.02.2023 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā un latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3. klasei »

20.02.2023 Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei »

25.02.2023 Zemgales pūtēju orķestru Svētku koprepertuāra mēģinājums »

27.02.2023 Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei »


Sporta sacensības

01.02.2023 Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde - Volejbols »

07.02.2023 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles tautas bumbā »

14.02.2023 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles volejbolā »

21.02.2023 Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles basketbolā »

22.02.2023 "top! kauss" 19. kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā »