Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC IITAN Metodiskā atbalsta plāns 2020./2021. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.04.2021 Pirmsskolas jomas seminārs “Vērtēšana mācīšanās atbalstam” »

07.04.2021 Mācību jomu vadītāju seminārs »

08.04.2021 Dabaszinātņu jomas pedagogu seminārs “Formatīvā vērtēšana dabaszinātņu jomā” »

13.04.2021 Matemātikas jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana matemātikas jomā" »

14.04.2021 Valodu jomas pedagogu seminārs "Formatīvā vērtēšana valodu jomā" »

15.04.2021 Pirmsskolas jomas seminārs "Bērnu gatavība skolai" »

15.04.2021 Sākumskolas jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana sākumskolā" »

15.04.2021 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana jomā" »

16.04.2021 Sociālās un pilsoniskās jomas seminārs vēstures skolotājiem "Snieguma līmeņa aprakstu veidošana" »

20.04.2021 Matemātikas jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana matemātikas jomā" »

21.04.2021 Valodu jomas pedagogu seminārs "Formatīvā vērtēšana valodu jomā" »

22.04.2021 Pirmsskolas jomas seminārs "Temata plānošana" »

22.04.2021 Sākumskolas jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana sākumskolā" »

22.04.2021 Dabaszinātņu jomas pedagogu seminārs "Formatīvā vērtēšana dabaszinātņu jomā" »

23.04.2021 Sociālās un pilsoniskās jomas seminārs "Formatīvā vērtēšana jomā" »


Sanāksmes

06.04.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

07.04.2021 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

08.04.2021 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

12.04.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

13.04.2021 Atbalsts ģimenēm ar bērniem »

14.04.2021 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

15.04.2021 Izglītības iestādes izaugsmes vide »

20.04.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

22.04.2021 Izglītības iestādes izaugsmes vide »

22.04.2021 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme »

26.04.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

27.04.2021 Darba sanāksme skolu direktoriem »


Kursi

07.04.2021 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

07.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

08.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

09.04.2021 Kursi „Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem” »

09.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

12.04.2021 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

12.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

12.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

13.04.2021 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

13.04.2021 Pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes attīstība: Kas? Kāpēc? Kā? »

14.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

15.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

16.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

19.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

19.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

20.04.2021 Pirmsskolēna un skolēna lasītprasmes attīstība: Kas? Kāpēc? Kā? »

21.04.2021 Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība »

21.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

23.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

26.04.2021 Microsoft IT akadēmija »

26.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

28.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

29.04.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »


Olimpiādes

14.04.2021 Zemgales reģiona olimpiāde matemātikā 4. klasei (reģionā) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

06.04.2021 Pieteikumu iesniegšana konkursam “Mācies digitāli” »

13.04.2021 Diagnostikas darbs latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombi-nēti) - rakstu daļa (27.04.) mutvārdu daļa »

13.04.2021 Diagnostikas darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa (27.04.) mutvārdu daļa »

13.04.2021 Diagnostikas darbs vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa (13.04) mutvārdu daļa »

13.04.2021 Diagnostikas darbs mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa (22.04) mutvārdu daļa »

15.04.2021 Diagnostikas darbs Latvijas vēsturē (rakstiski) »

20.04.2021 Diagnostikas darbs Dabaszinībās (rakstiski) »

29.04.2021 Diagnostikas darbs matemātikā (rakstiski) »