Vakances

Aicinām darbā galveno speciālistu pieaugušo izglītībā:

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība
 • Pieredze pieaugušo izglītībā
 • Organizatoriskās iemaņas
 • Augsta līmeņa komunikācijas prasmes
 • Labas svešvalodu zināšanas

Darba pienākumi:

 • Vadīt kursus, lekcijas un seminārus klātienē / attālināti
 • Izstrādāt izglītības programmas un mācību materiālus
 • Sniegt individuālas konsultācijas konkrētajā nozarē

CV sūtīt uz e-pasta adresi: sarmite.viksna@zrkac.jelgava.lv ar norādi “Galvenais speciālists pieaugušo izglītībā” līdz 2022. gada 5.oktobrim

 

Aicinām darbā izglītības metodiķi

Prasības pretendentam:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Darba pieredze vispārizglītojošā vai profesionālajā mācību iestādē
 • Metodiskā darba organizācijas pārzināšana
 • Digitālās prasmes
 • Augsta līmeņa komunikācijas prasmes;

Darba pienākumi:

 • Veikt pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības vajadzību izpēti
 • Sadarbībā ar izglītības iestādēm plānot un organizēt  metodiskā atbalsta pasākumus izglītības kvalitātes  nodrošināšanai
 • Izstrādāt tālākizglītības programmas un mācību materiālus
 • Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem un vecākiem

CV sūtīt uz e-pasta adresi: sarmite.viksna@zrkac.jelgava.lv ar norādi “Izglītības metodiķis” līdz 2022. gada 5.oktobrim