Notikumu kalendārs
Trešdien, 26. aprīlī

Sanāksmes
1540

Matemātikas jomas sanāksme "Pēctecība matemātikas mācīšanā" »


Kursi
0830 - 1145

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) »

0920 - 1050

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1000 - 1315

Latviešu valoda, pamata līmenis: A1 »

1000 - 1215

Digitālo prasmju pielietošana ikdienā »

1000 - 1130

Seminārs digitālās nedēļas ietvaros "Aplikāciju instalēšana viedtālrunī" »

1000 - 1200

Seminārs digitālās nedēļas ietvaros "Cik labi pazīsti savu klientu? (tikšanās ar Lursoft pārstāvi)" »

1100 - 1230

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1530 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1600 - 1700

STEM junioriem 2. klase »

1600 - 1915

Latviešu valoda, pamata līmenis: A2 »

1700 - 1800

STEM junioriem 3. klase »

1700 - 2015

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1700 - 2015

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1700 - 2015

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

1700 - 1915

Digitālās prasmes ikdienas dzīves situāciju risināšanai »

1715 - 2030

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Higher Intermediate) »

1730 - 2045

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1730 - 1945

Vācu valoda iesācējiem: Niveaustufe A1/2 »

1730 - 1900

Aktivizē savu angļu valodu, vidējais līmenis »

1730 - 1900

Pirmsdzemdību kursi "Topošo vecāku skola" »

1910 - 2040

Sarunas angliski, pamata līmenis »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 26.04

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs »