Notikumu kalendārs
Otrdien, 6. decembrī

Sanāksmes
1600

Mācību jomu vadītāju sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā" »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0920 - 1050

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1000 - 1130

Nesteidzīgās dzīves skola: Valodu studija – Runā angliski ar prieku! »

1000 - 1315

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) " »

1000 - 1315

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1330 - 1645

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) " »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1500 - 1615

STEM junioriem 1. klase »

1530 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1545 - 1715

Latviešu valoda, pamata līmenis, A1(1.modulis) »

1600 - 1730

Angļu valoda pusaudžiem, 8.-9. klase »

1630 - 1745

STEM junioriem 3. klase »

1730 - 2030

Latviešu valoda, pamata līmenis, 1. pakāpe: A1 (7.grupa) »

1730 - 1900

Pirmie soļi angļu valodā »

1730 - 1900

Angļu valoda, vidējais līmenis: Upper-intermediate: B2 »

1730 - 1945

Ziemassētku meistarklase-veselīgi našķi »

1800 - 1930

Sarunas angliski "pūcēm", pamata līmenis »

1910 - 2040

Angļu valodas meistarība ar native speaker – prezentēšanas prasmes »


Pasākumi
līdz 06.12

Ziemassvētku izrāde "Pelrušķīte" »