Notikumu kalendārs

Sanāksmes

04.03.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme „Mācību stundas analīzes kritēriji” »


Kursi

02.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

02.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

02.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

02.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

02.03.2020 Microsoft IT akadēmija »

02.03.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

02.03.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

02.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

02.03.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

02.03.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

02.03.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

02.03.2020 “Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība” »

02.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

02.03.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

02.03.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

03.03.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

03.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

03.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

03.03.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība “Vērtību meistarklase” »

03.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

03.03.2020 Publiskā runa un uzstāšanās »

03.03.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

03.03.2020 Ugunsdrošība »

03.03.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

03.03.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

03.03.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

03.03.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

03.03.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

04.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

04.03.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

04.03.2020 "Topošo vecāku skola" »

04.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

04.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

04.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

04.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.03.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

04.03.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

04.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

04.03.2020 Gleznošanas darbnīca »

04.03.2020 “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

04.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

04.03.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

04.03.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

04.03.2020 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

05.03.2020 Montesori pedagoģija - praktiskās dzīves materiāls bērna attīstībai »

05.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

05.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

05.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

05.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.03.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

05.03.2020 Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

05.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

05.03.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

05.03.2020 Ugunsdrošība »

05.03.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

05.03.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

05.03.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

05.03.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

05.03.2020 Gleznošanas pamati »

05.03.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

05.03.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

05.03.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

06.03.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

06.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

06.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

06.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

06.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

09.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

09.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

09.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.03.2020 Microsoft IT akadēmija »

09.03.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

09.03.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

09.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

09.03.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

09.03.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

09.03.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

09.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

09.03.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

09.03.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

10.03.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

10.03.2020 "Topošo vecāku skola" »

10.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

10.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

10.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

10.03.2020 Seminārs par aktualitātēm darba tiesībās un darba aizsardzībā »

10.03.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība “Vērtību meistarklase” »

10.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

10.03.2020 Publiskā runa un uzstāšanās »

10.03.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

10.03.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

10.03.2020 Šūšanas pamati »

10.03.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

10.03.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

10.03.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

10.03.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

11.03.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

11.03.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

11.03.2020 "Topošo vecāku skola" »

11.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

11.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.03.2020 Individuālās nodarbības valsts valodas apguvei »

11.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

11.03.2020 Individuālās nodarbības valsts valodas apguvei »

11.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.03.2020 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) pamatkurss »

11.03.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

11.03.2020 "Topošo vecāku skola" »

11.03.2020 Gleznošanas darbnīca »

11.03.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

11.03.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

11.03.2020 Gudro vecāku skola. Kā attīstīt bērnā emocionālo inteliģenci. Dzīves vērtību scenāriju izvēle. »

11.03.2020 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

12.03.2020 Montesori pedagoģija - praktiskās dzīves materiāls bērna attīstībai »

12.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

12.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

12.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

12.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.03.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

12.03.2020 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

12.03.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

12.03.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

12.03.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

12.03.2020 Šūšanas pamati »

12.03.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

12.03.2020 Gleznošanas pamati »

12.03.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

12.03.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

12.03.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

13.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

13.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

13.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

13.03.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

13.03.2020 Kursi „Vērtēšana skolēna izaugsmei” »

16.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

17.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

18.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

19.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

20.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

23.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

24.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

25.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

26.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

27.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

30.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »

31.03.2020 Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 straujo izplatību Eiropā un ar ārkārtas stāvokli valstī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs līdz 14. aprīlim atceļ visas nodarbības klātienē. »


Olimpiādes

12.03.2020 Latviešu valoda un literatūra »

13.03.2020 Krievu valoda (svešvaloda) »