Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 27. februārī

Semināri
1500

Sākumskolas skolotāju seminārs „Vērtēšana jaunajā mācību saturā” »


Sanāksmes
1300

FasTracKids pedagogu domnīca „Kā pārvarēt rutīnu” »


Kursi
0900 - 1500

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

1100 - 1445

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1130 - 1445

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

1300 - 1615

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

1300

Praktisko darbu darbnīca 4.nodarbība »

1415 - 1730

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1500 - 1800

Komandas darba vadīšanas ABC »

1545 - 1710

CNC manuālā programmēšana »

1545 - 1710

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

1615 - 1715

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

1715 - 2025

Ugunsdrošība »

1730 - 1945

Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

1730 - 1815

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Spāņu valoda iesācējiem »

1730 - 1945

Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

1730 - 2030

Gleznošanas pamati »

1730 - 2030

Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

1730 - 1945

Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

1730 - 2030

Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »