Notikumu kalendārs

Semināri

13.02.2020 Mācību satura diferencēšana »

20.02.2020 Vērošanas prakse »

27.02.2020 Sākumskolas skolotāju seminārs „Vērtēšana jaunajā mācību saturā” »


Sanāksmes

05.02.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme „Mācību stundas analīzes kritēriji” »

17.02.2020 Mācību jomas „Veselība un fiziskā aktivitāte” skolotāju sarunas – Jaunais mācību saturs 1.-3. klasē »

27.02.2020 FasTracKids pedagogu domnīca „Kā pārvarēt rutīnu” »


Kursi

03.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

03.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

03.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

03.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

03.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

03.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

03.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

03.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

03.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

03.02.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

03.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

03.02.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

03.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

03.02.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

03.02.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

03.02.2020 “Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība” »

03.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

04.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

04.02.2020 MAG metinātāju kvalifikācijas kursi »

04.02.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

04.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

04.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

04.02.2020 Publiskā runa un uzstāšanās »

04.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

04.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

04.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

04.02.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

04.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

05.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

05.02.2020 CNC virpošana, izmantojot FANUC vadības sitēmu »

05.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.02.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

05.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

05.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

05.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

05.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

05.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

05.02.2020 Gleznošanas darbnīca »

05.02.2020 “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

05.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

06.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

06.02.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

06.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

06.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

06.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

06.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

06.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

06.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

06.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

06.02.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

06.02.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

06.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

06.02.2020 Gleznošanas pamati »

06.02.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

07.02.2020 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sistēmu »

07.02.2020 Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” »

07.02.2020 Individuālās konsultācijas angļu valodā »

07.02.2020 Individuālās konsultācijas angļu valodā »

07.02.2020 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

10.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

10.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

10.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

10.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

10.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

10.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

10.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

10.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

10.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

10.02.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

10.02.2020 Dārza dizains un ierīkošana »

10.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

10.02.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

10.02.2020 “Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība” »

10.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

10.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

11.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

11.02.2020 MAG metinātāju kvalifikācijas kursi »

11.02.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

11.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

11.02.2020 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. nodarbība “Tehnoloģiju meistarklase” »

11.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

11.02.2020 Publiskā runa un uzstāšanās »

11.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

11.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

11.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

11.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

12.02.2020 CNC virpošana, izmantojot FANUC vadības sitēmu »

12.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

12.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

12.02.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

12.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

12.02.2020 Kursi „Vērtēšana skolēna izaugsmei” »

12.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

12.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

12.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

12.02.2020 Veselības studija ģimenes labsajūtai. Sarunas par pieaugšanu (pusaudžu vecuma meitenes, 9 – 13 gadi) »

12.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

12.02.2020 Gleznošanas darbnīca »

12.02.2020 “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

12.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

12.02.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

12.02.2020 Veselības studija ģimenes labsajūtai. Sarunas par pieaugšanu (pusaudžu vecuma meiteņu vecāki) »

12.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

12.02.2020 Gudro vecāku skola. Vecāku patiesa klātbūtne. »

13.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

13.02.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

13.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

13.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

13.02.2020 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

13.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

13.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

13.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

13.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

13.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

13.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

13.02.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

13.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

13.02.2020 Gleznošanas pamati »

13.02.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

13.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

14.02.2020 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sistēmu »

14.02.2020 Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” »

14.02.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

17.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

17.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

17.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

17.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

17.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

17.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

17.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

17.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

17.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

17.02.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

17.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

17.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

17.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

17.02.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

17.02.2020 Infografiku veidošana »

17.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

18.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

18.02.2020 MAG metinātāju kvalifikācijas kursi »

18.02.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

18.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

18.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

18.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

18.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

18.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

18.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

18.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

18.02.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

18.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

18.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

18.02.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

19.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

19.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

19.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

19.02.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

19.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

19.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

19.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

19.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

19.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

19.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

19.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

19.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

19.02.2020 Gleznošanas darbnīca »

19.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

19.02.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

19.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

20.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

20.02.2020 Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK »

20.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

20.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

20.02.2020 Atbalsta nodarbība konkursa „Laiks iespējām” dalībniekiem »

20.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

20.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

20.02.2020 Veselības studija ģimenes labsajūtai. Sarunas par pieaugšanu (zēni, 13 – 15 gadi) »

20.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

20.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

20.02.2020 Ugunsdrošība »

20.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

20.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

20.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

20.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

20.02.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

20.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

20.02.2020 Gleznošanas pamati »

20.02.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

20.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

20.02.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

20.02.2020 Veselības studija ģimenes labsajūtai. Sarunas par pieaugšanu (zēnu vecāki) »

20.02.2020 Infografiku veidošana »

21.02.2020 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sistēmu »

21.02.2020 Individuālās konsultācijas angļu valodā »

21.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

21.02.2020 ”Pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālā pilnveide” Skola 2030 »

21.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

21.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

21.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

24.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

24.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

24.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

24.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

24.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

24.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

24.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

24.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

24.02.2020 Microsoft IT akadēmija »

24.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

24.02.2020 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

24.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

24.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

24.02.2020 Biogrāfijas analīzes metode »

24.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

24.02.2020 “Bērnu (0 līdz 7 gadu vecumam) emocionālā audzināšana un veselība” »

24.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

24.02.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

24.02.2020 Infografiku veidošana »

24.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

25.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

25.02.2020 MAG metinātāju kvalifikācijas kursi »

25.02.2020 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

25.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

25.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

25.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

25.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

25.02.2020 Publiskā runa un uzstāšanās »

25.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

25.02.2020 Ugunsdrošība »

25.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

25.02.2020 Seminārs "Apzināta ēšana – veselīgas ēšanas stūrakmens" »

25.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

25.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

25.02.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

26.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

26.02.2020 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

26.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

26.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

26.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.02.2020 Kursi „Atbalsts 1.-3.klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā” (1.,2.grupa 2.nodarbība) »

26.02.2020 Atbalsta nodarbība konkursa "Laiks iespējām" dalībniekiem "Kompleksu uzdevumu veidošana" »

26.02.2020 Tehnoloģiju jomas pedagogu grupas sanāksme »

26.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

26.02.2020 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

26.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

26.02.2020 "Topošo vecāku skola" »

26.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

26.02.2020 Gleznošanas darbnīca »

26.02.2020 “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

26.02.2020 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

26.02.2020 Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

26.02.2020 Make-up sev »

26.02.2020 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

26.02.2020 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

27.02.2020 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

27.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

27.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

27.02.2020 Praktisko darbu darbnīca 4.nodarbība »

27.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

27.02.2020 Komandas darba vadīšanas ABC »

27.02.2020 CNC manuālā programmēšana »

27.02.2020 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

27.02.2020 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

27.02.2020 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

27.02.2020 Ugunsdrošība »

27.02.2020 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

27.02.2020 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

27.02.2020 Spāņu valoda iesācējiem »

27.02.2020 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

27.02.2020 Gleznošanas pamati »

27.02.2020 Daiļdārzniecība un ainavu plānošana »

27.02.2020 Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

27.02.2020 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

28.02.2020 Individuālās konsultācijas angļu valodā »

28.02.2020 Individuālās konsultācijas angļu valodā »

28.02.2020 Kursi PII skolotājiem „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” »

28.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām)" »

28.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām)" »

28.02.2020 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »


Konkursi

11.02.2020 Skolēnu skatuves runas konkurss »

13.02.2020 Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē!" »

18.02.2020 Skolēnu skatuves runas konkurss »


Olimpiādes

04.02.2020 Ķīmija »

13.02.2020 Ģeogrāfija »

14.02.2020 Matemātika »

14.02.2020 Matemātika »

24.02.2020 Vācu valoda »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

01.02.2020 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde »