Notikumu kalendārs
Pirmdien, 26. oktobrī

Kursi
0900 - 1115

Angļu valoda, Pre-Intermediate: A2 »

0900 - 1115

Angļu valoda, Intermediate: B1 »

0900 - 1115

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1000 - 1100

Datorzinības (individuālās nodarbības) »

1215 - 1530

Angļu valoda, Lower-intermediate »

1215 - 1530

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1300 - 1530

Kursi "MS PowerPoint pedagoga darbā" (16 st.) (ar priekšzināšanām) 2. grupa »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1515 - 1645

Microsoft IT akadēmija »

1600 - 1815

Anglu valoda, Elementary: A1 »

1600 - 1815

Angļu valoda, Pre-intermediate:A2 »

1700 - 2000

Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju veidošanai tiešsaistē »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati »

1715 - 2025

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem »

1730 - 1945

Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1-A2 »

1730 - 2030

Dārza dizains un ierīkošana »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1800

Gudro vecāku skola »

1830 - 2045

Angļu valoda, pamata līmenis, Pre Intermediate: A2-B1 »