Notikumu kalendārs
Pirmdien, 20. maijā

Sanāksmes
1430

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme "Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā" »


Kursi
0830 - 1000

Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1430 - 1630

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme "Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā" »

1515

Microsoft IT akadēmija »

1600 - 1800

Biogrāfijas analīzes metode »

1700 - 1740

Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 1815

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

1730 - 1945

Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

1730 - 1945

Bērnu aprūpes pamati (Profesionālās pilnveides programma) »

1730 - 2030

Make-up sev »

1730 - 1945

Izglītojošu nodarbību cikls iedzīvotājiem vecumā 54+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

1800 - 1840

Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »


Sporta sacensības
1515

Mazo stafetes »