Notikumu kalendārs
Otrdien, 9. aprīlī

Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0920 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1200 - 1515

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1615

Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

1445 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

1500 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1600

Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Drosmes meistarklase" »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1715 - 2025

Dokumentu pārvaldības pamati »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

1730 - 2030

Gleznošanas pamati »

1730 - 2030

Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

1730 - 1945

Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

1800 - 2100

Gudro vecāku skolas nodarbība: "Es esmu liels –podiņmācība un patstāvīga ēšana" »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
1400

Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

1500

Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »