Notikumu kalendārs

Semināri

24.04.2019 Seminārs meistardarbnīca “SLA izmantošana mācību stundā/mācību procesā” »

30.04.2019 Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā »

30.04.2019 Lasītprasmes attīstīšana. Labās prakses piemēri »


Sanāksmes

10.04.2019 Sanāksme par latviešu valodas olimpiādes 5.-6.kl. uzdevumiem »

17.04.2019 Dabaszinātņu jomas sanāksme "Solo taksonomijas un snieguma līmeņu aprakstu pielietojums dabaszinātņu mācīšanā" »

24.04.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Kursi

01.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

01.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

01.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

01.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

01.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

01.04.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

01.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

01.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

01.04.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

01.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

01.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

01.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

01.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

01.04.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

01.04.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

01.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

02.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

02.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

02.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

02.04.2019 Datora lietošanas ABC iesācējiem (individuālās nodarbības) »

02.04.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

02.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

02.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

02.04.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Drosmes meistarklase" »

02.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

02.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

02.04.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

02.04.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

02.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

02.04.2019 Gleznošanas pamati »

03.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

03.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

03.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

03.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

03.04.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

03.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

03.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

03.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

03.04.2019 Gleznošanas darbnīca »

03.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

03.04.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

03.04.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

03.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

04.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

04.04.2019 Konference "Gastro diena Jelgavā" »

04.04.2019 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

04.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

04.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

04.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

04.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

04.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

04.04.2019 Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

04.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

04.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

04.04.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

05.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

05.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

05.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

05.04.2019 Datora lietošanas ABC iesācējiem (individuālās nodarbības) »

05.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

06.04.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

08.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

08.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

08.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

08.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

08.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

08.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

08.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

08.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

08.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

08.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

08.04.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

08.04.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

08.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

09.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

09.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

09.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.04.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

09.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

09.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

09.04.2019 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" nodarbība "Drosmes meistarklase" »

09.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

09.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

09.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

09.04.2019 Gleznošanas pamati »

09.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

09.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

09.04.2019 Gudro vecāku skolas nodarbība: "Es esmu liels –podiņmācība un patstāvīga ēšana" »

10.04.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

10.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

10.04.2019 Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem »

10.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

10.04.2019 "Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā", 1. nodarbība "Failu sagatavošana un koplietošana" »

10.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

10.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

10.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

10.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

10.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

10.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

10.04.2019 Gleznošanas darbnīca »

10.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

10.04.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

10.04.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

11.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.04.2019 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

11.04.2019 Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības »

11.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

11.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

11.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

11.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

11.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

11.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

11.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

11.04.2019 Šūšanas pamati »

11.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

11.04.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

12.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

12.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

12.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

12.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.04.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

15.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

15.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

15.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

15.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

15.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

15.04.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

15.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

15.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

15.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

15.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

15.04.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

15.04.2019 Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

15.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

16.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

16.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

16.04.2019 Personāla lietvedība »

16.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

16.04.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

16.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

16.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

16.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

16.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

16.04.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

16.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

16.04.2019 Gleznošanas pamati »

16.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

16.04.2019 Šūšanas pamati »

16.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

17.04.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

17.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

17.04.2019 Gada pārskata sagatavošanas aktualitātes »

17.04.2019 Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības 5. nodarbība »

17.04.2019 Aptauju veidošana tiešsaistē »

17.04.2019 "Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā", 2. nodarbība "Aptauju veidošana tiešsaistē" »

17.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

17.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

17.04.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

17.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

17.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

17.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

17.04.2019 Gleznošanas darbnīca »

17.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

17.04.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

17.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

18.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

18.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

18.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

18.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

18.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

23.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

23.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

23.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

23.04.2019 Izglītojošu nodarbību cikls senioriem un iedzīvotājiem vecumā 65+ "Garīgā un emocionālā veselība" »

23.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

23.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

23.04.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

23.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

23.04.2019 Gleznošanas pamati »

23.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana un veselība” »

23.04.2019 Šūšanas pamati »

23.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

24.04.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

24.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

24.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

24.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

24.04.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

24.04.2019 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija »

24.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

24.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

24.04.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

24.04.2019 Gleznošanas darbnīca »

24.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

24.04.2019 Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

24.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

25.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.04.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

25.04.2019 Dokumentu arhīva veidošana »

25.04.2019 Praktisko darbu darbnīca »

25.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

25.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

25.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

25.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

25.04.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

25.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

25.04.2019 Šūšanas pamati »

25.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »

25.04.2019 Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »

26.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

26.04.2019 MMA metinātāju kvalifikācijas celšanas kursi »

26.04.2019 Datorgrafika SolidWork »

26.04.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.04.2019 Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei »

29.04.2019 Angļu valodas praktikums ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

29.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

29.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.04.2019 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

29.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

29.04.2019 Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam »

29.04.2019 Microsoft IT akadēmija »

29.04.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

29.04.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

29.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

29.04.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

29.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

29.04.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

29.04.2019 Kaligrāfija iesācējiem – Spencerian »

29.04.2019 Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

29.04.2019 Veselības laboratorija (Pirmsskolas vecuma bērniem) »

30.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

30.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

30.04.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

30.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

30.04.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

30.04.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

30.04.2019 Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

30.04.2019 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

30.04.2019 Gleznošanas pamati »

30.04.2019 Šūšanas pamati »

30.04.2019 Angļu valoda ceļojumiem, pamata līmenis »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

09.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

09.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

25.04.2019 Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā »