Notikumu kalendārs

Semināri

07.11.2019 Skola 2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu »

07.11.2019 Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

08.11.2019 Skola 2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu »

14.11.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas vietnieka dokumentācija, dati »

29.11.2019 Digitālā mārketinga kanāli un to izmantošanas iespējas »


Sanāksmes

05.11.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

06.11.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

13.11.2019 Jaunais mācību saturs un kompetenču pieeja, jaunā dabaszinību programma »

20.11.2019 Sanāksme sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem »

21.11.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs „Pedagoģiskās padomes sēde” »

28.11.2019 Programmas “FasTracKids” skolotāju metodiskā sanāksme »


Kursi

04.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

04.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

04.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

04.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

04.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

04.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

04.11.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

04.11.2019 Nodarbību cikls vecākiem “Pusaudžu emocionālā audzināšana un veselība” »

04.11.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

04.11.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

04.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

04.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

04.11.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

04.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

04.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

05.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

05.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

05.11.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” »

05.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

05.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

05.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

05.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

05.11.2019 Ģimenes meistarklase "Veselīgas garšas piedzīvojums" »

05.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

05.11.2019 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

05.11.2019 Gudro vecāku skola. Bērna patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstība un motivācijas veidošana »

06.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

06.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

06.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

06.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

06.11.2019 CNC frēzēšana, izmantojot FANUC vadības sistēmu »

06.11.2019 "Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" »

06.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

06.11.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

06.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

06.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

06.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

06.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

06.11.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

06.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

06.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

06.11.2019 Gleznošanas pamati »

06.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

06.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

06.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

06.11.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

06.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

07.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

07.11.2019 Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

07.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

07.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

07.11.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

07.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

07.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

07.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

07.11.2019 Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana »

07.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

07.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

07.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

07.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

07.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

07.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

07.11.2019 Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

11.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

11.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

11.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

11.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

11.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

11.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

11.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

11.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

11.11.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

11.11.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

11.11.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

11.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

11.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

11.11.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

11.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

11.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

12.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

12.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

12.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

12.11.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” »

12.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

12.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

12.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

12.11.2019 Veselīga uztura meistarklase »

12.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

12.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

12.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

12.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

12.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

13.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

13.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

13.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

13.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

13.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

13.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

13.11.2019 Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

13.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

13.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

13.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

13.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

13.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

13.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

13.11.2019 Gleznošanas pamati »

13.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

13.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

13.11.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

13.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

14.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

14.11.2019 LLU studentu vizīte »

14.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

14.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

14.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

14.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

14.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

14.11.2019 Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana »

14.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

14.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

14.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

14.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

14.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

14.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

15.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

15.11.2019 Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam »

15.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

19.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

19.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

19.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

19.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

19.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

19.11.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

19.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

19.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

19.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

19.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

19.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

19.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

19.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

20.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

20.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

20.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

20.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

20.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

20.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

20.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

20.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

20.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

20.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

20.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

20.11.2019 Gleznošanas pamati »

20.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

20.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

20.11.2019 Make-up sev »

20.11.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

20.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

21.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

21.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

21.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

21.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

21.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

21.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

21.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

21.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

21.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

21.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

21.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

21.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

21.11.2019 Šūšanas pamati »

22.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

22.11.2019 „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (4. nodarbība) »

22.11.2019 IZGLĪTOJOŠĀ NODARBĪBA PAR DZERAMĀ ŪDENS LIETOŠANAS PARADUMIEM UN SAPRĀTĪGU DABAS RESURSU IZMANTOŠANU »

23.11.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

25.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

25.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

25.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

25.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

25.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

25.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

25.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

25.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

25.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

25.11.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

25.11.2019 Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai »

25.11.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

25.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

25.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

25.11.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

25.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

25.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

25.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

26.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

26.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

26.11.2019 “Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā” »

26.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

26.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

26.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

26.11.2019 Dokumentu pārvaldības pamati »

26.11.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

26.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

26.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

26.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

26.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

26.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

26.11.2019 Šūšanas pamati »

27.11.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

27.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

27.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

27.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

27.11.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

27.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

27.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

27.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

27.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

27.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

27.11.2019 "Topošo vecāku skola" »

27.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

27.11.2019 Gleznošanas pamati »

27.11.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

27.11.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

27.11.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

27.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

28.11.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

28.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

28.11.2019 Praktisko darbu darbnīca 2. nodarbība »

28.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

28.11.2019 CNC manuālā programmēšana »

28.11.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

28.11.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

28.11.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

28.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

28.11.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

28.11.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

28.11.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

28.11.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-intermediate Plus: A2-B1 »

28.11.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

28.11.2019 Šūšanas pamati »

29.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

29.11.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

29.11.2019 “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (Vitae) »

30.11.2019 Kursi “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (Vitae) »

30.11.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »


Olimpiādes

14.11.2019 Vācu valoda »

26.11.2019 Krievu valoda (svešvaloda) »

28.11.2019 Bioloģija »


Sporta sacensības

27.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols »

28.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols »


Pasākumi

28.11.2019 Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2019 »