Notikumu kalendārs

Semināri

22.10.2018 Izglītības programmatūras komplekts SMART Learning Suite »

24.10.2018 Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības. »

25.10.2018 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

31.10.2018 Aktualitātes izglītības pārvaldībā »

31.10.2018 Aktualitātes izglītības pārvaldībā »


Sanāksmes

04.10.2018 Pedagogu-karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

11.10.2018 Latviešu valodas skolotāju sanāksme (5.-6. kl.) »

16.10.2018 Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē” »

18.10.2018 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksme »


Kursi

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

01.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

01.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

01.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

01.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

01.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

01.10.2018 "Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

01.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

01.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

01.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

01.10.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

01.10.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

01.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

02.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

02.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

02.10.2018 Garīgā un emocionālā veselība 54+ »

02.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

02.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

02.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

02.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

02.10.2018 Šūšanas pamati »

02.10.2018 "Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

02.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

03.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.10.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

03.10.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

03.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

03.10.2018 Garīgā un emocionālā veselība 54+ »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

03.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

03.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

03.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

03.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

03.10.2018 Seminārs par veselīgu uzturu "Ēd vesels!" »

03.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

03.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

03.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

03.10.2018 Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

03.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

04.10.2018 Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

04.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

04.10.2018 Karjeras konsultantu sanāksme »

04.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

04.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

04.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

04.10.2018 Šūšanas pamati »

04.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

04.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

04.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

05.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

08.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

08.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

08.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

08.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

08.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

08.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

08.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

08.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

08.10.2018 Kaligrāfija iesācējiem Copperplate »

08.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

08.10.2018 Vācu valoda (pāru nodarbības) »

08.10.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

08.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

08.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

09.10.2018 Personāla lietvedība e-vidē. Noslēguma nodarbība »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

09.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

09.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

09.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

09.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

09.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

09.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

09.10.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1.nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

09.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

09.10.2018 Šūšanas pamati »

09.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

10.10.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

10.10.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

10.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

10.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

10.10.2018 Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

10.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

10.10.2018 Seminārs par veselīgu uzturu "Ēd vesels!" »

10.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

10.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

10.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

10.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

10.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

10.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

11.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

11.10.2018 Latviešu valodas skolotāju sanāksme (5.-6. kl.) »

11.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

11.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

11.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

11.10.2018 Šūšanas pamati »

11.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

11.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

11.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

12.10.2018 Darba tiesību aktualitātes »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

12.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

15.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

15.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

15.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

15.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

15.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

15.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

15.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

15.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

15.10.2018 Kaligrāfija iesācējiem Copperplate »

15.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

15.10.2018 Vācu valoda (pāru nodarbības) »

15.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

15.10.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

15.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

15.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

16.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

16.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

16.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

16.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

16.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

16.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

16.10.2018 Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 2. nodarbība "Pirmā iespaida meistarklase" »

16.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

16.10.2018 Šūšanas pamati »

16.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

16.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

16.10.2018 Gleznošanas pamati »

16.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

17.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

17.10.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

17.10.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

17.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

17.10.2018 Mērķprogramma "Metodiskā atbalsta skola" »

17.10.2018 Mērķprogramma „Metodiskā atbalsta skola” »

17.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

17.10.2018 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

17.10.2018 Seminārs par veselīgu uzturu "Ēd vesels!" »

17.10.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

17.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

17.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

17.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

17.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

17.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

17.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

17.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

18.10.2018 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

18.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

18.10.2018 IELTS sagatavošanas kurss - individuālās nodarbības »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

18.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

18.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

18.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

18.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

18.10.2018 Šūšanas pamati »

18.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

18.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

18.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

18.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

18.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

19.10.2018 "Topošo vecāku skola" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

19.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

22.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

22.10.2018 21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās »

22.10.2018 Seminārs skolotājiem par izglītības programmatūras komplektu “SMART Learning Suite” »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

22.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

22.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

22.10.2018 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

22.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

22.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

22.10.2018 "Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

22.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

22.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

22.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

22.10.2018 Kaligrāfija iesācējiem Copperplate »

22.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

22.10.2018 Vācu valoda (pāru nodarbības) »

22.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

22.10.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

22.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

22.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

23.10.2018 Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

23.10.2018 Montesori pedagoģijas pamati »

23.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

23.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

23.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

23.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

23.10.2018 Šūšanas pamati »

23.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

23.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

23.10.2018 Gleznošanas pamati »

23.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

23.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

24.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

24.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

24.10.2018 Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

24.10.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

24.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

24.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

24.10.2018 Garīgā un emocionālā veselība 54+ »

24.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

24.10.2018 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

24.10.2018 Publiskā runa un uzstāšanās »

24.10.2018 Seminārs par veselīgu uzturu "Ēd vesels!" »

24.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

24.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

24.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

24.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

24.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

25.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

25.10.2018 Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem »

25.10.2018 Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

25.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

25.10.2018 Praktisko darbu darbnīca pirmsskolas skolotājiem »

25.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

25.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

25.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

25.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

25.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

25.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

25.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

25.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

25.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

25.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

26.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

26.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

26.10.2018 Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

26.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

26.10.2018 Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

26.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

29.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

29.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

29.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

29.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

29.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

29.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

29.10.2018 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

29.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

29.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

29.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

29.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

29.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

29.10.2018 Kaligrāfija iesācējiem Copperplate »

29.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

29.10.2018 Vācu valoda (pāru nodarbības) »

29.10.2018 Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

29.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

29.10.2018 Biogrāfijas analīzes metode »

29.10.2018 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

29.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »

30.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

30.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

30.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

30.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

30.10.2018 Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

30.10.2018 Mērķprogrammas "Metodiskā atbalsta skola" izbraukuma nodarbība »

30.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

30.10.2018 Garīgā un emocionālā veselība 54+ »

30.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

30.10.2018 Krievu valoda (individuālās nodarbības) »

30.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

30.10.2018 Grāmatvedības uzskaites pamati »

30.10.2018 Vadības psiholoģijas praktiskie aspekti. Kļūdas un iespējas. »

30.10.2018 Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.10.2018 Dārza dizains un ierīkošana »

30.10.2018 Gleznošanas pamati »

30.10.2018 Gudro vecāku skola »

30.10.2018 Šūšanas pamati »

30.10.2018 Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

31.10.2018 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

31.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

31.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

31.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

31.10.2018 Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

31.10.2018 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

31.10.2018 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībās jomā »

31.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

31.10.2018 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

31.10.2018 Aktualitātes izglītības pārvaldībā »

31.10.2018 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

31.10.2018 Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 »

31.10.2018 Publiskā runa »

31.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

31.10.2018 Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

31.10.2018 Krievu valoda iesācējiem »

31.10.2018 Apģērbu konstruēšana un modelēšana iesācējiem »

31.10.2018 Reklāmas materiālu izstrāde programmās Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

31.10.2018 Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »


Prātnieku laboratorija

13.10.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »

20.10.2018 Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

25.10.2018 Praktisko darbu darbnīca PII pedagogiem »


Pasākumi

23.10.2018 Sociālās un pilsoniskās jomas diena »

30.10.2018 Karjeras nodarbība klasei »