Seminārs "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnosticējošo darbu veidošana" (16.02.2016)
Atgriezties   |    Uz galeriju