3. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Izzini Jelgavu”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2014. gada 25. aprīlī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika 3. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Izzini Jelgavu”.

Konkursam bija pieteikti 30 pētnieciskie darbi, kurus prezentēja 53 skolēni no - Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 3. sākumskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas un Jelgavas Amatu vidusskolas.

Skolēni darbus prezentēja četrās grupās: 5. - 6. klašu skolēnu grupa; 7. – 9. klašu skolēnu grupa (Jelgava šodien); 7. – 9. klašu skolēnu grupa (Jelgavas kultūrvēsturiskais mantojums); 10. – 12. klašu skolēnu un audzēkņu grupa.

Skolēni radošajos un pētnieciskajos darbos izzināja Jelgavas ievērojamākās vietas un tūrisma objektus, sporta iespējas pilsētā, uzņēmumus un pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Piekto un sesto klašu skolēni interesējušies par Jelgavas pilsētas piedāvājumu atpūtai uz ūdens; dzīvojamā masīva RAF vēsturi; desmit vietām, kas jāapmeklē Jelgavā; Jelgavas stāstu 20. gadsimta 40. – 50. gados; sevis, savu vienaudžu un draudzības nozīmi Jelgavā.

Par Jelgavas šodienu skolēni izzinājuši – tēmas par savvaļas zirgiem Jelgavā; sešas vietas Jelgavā, kuras vajadzētu apmeklēt sportiskiem skolēniem; sporta pasākumu organizēšanu Jelgavā; 10 vietas, kas jāapmeklē Jelgavā un desmit romantiskas vietas, kas jāapmeklē Jelgavā; pakalpojumus Jelgavā no 22:00 līdz 8.00 un Jelgavas pilsētas aptiekas un farmaceita profesiju.

7. – 9. klašu skolēni pētījuši – modi 17. gadsimtā; Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 3D projekciju; netradicionālu muzeju Jelgavā – LLU VF Anatomijas muzeju un māksliniekus Jelgavā.

Skolēni izveidojuši interesantas spēles par Jelgavu – galda spēles (četras); fotoorientēšanās spēli ”Pa vēstures pēdām Jelgavā” un interaktīvu spēli „Izzini Jelgavu!”.

10 – 12. klašu skolēni izzinājuši - B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu un tās izmaksas Jelgavas autoskolās; ”SIA Jelgavas tipogrāfija” darbību un iespējas poligrāfijas nozarē; personvārdus Jelgavas ielu nosaukumos; orientēšanās sportu, tā vēsturisko attīstību Jelgavā no 1960. līdz 1990. gadam; Jelgavas veselības veicināšanas iespējas piedāvātajās fitnesa programmās; Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas ieguldījums poļu kultūras saglabāšanā; četrus gadalaikus – četras iespējas atpūsties Jelgavā; Driksas, Lielupes un Platones krasta dabas pamatnes teritorijas attīstības plānu no Raiņa ielas līdz Romas ielai.

Konkursa noslēgumā skolēni saņēma ZRKAC pateicības rakstus par dalību konkursā un katrā vecuma grupā apbalvoti 1., 2. un 3. vietas ieguvēji. Katram pētnieciskā darba autoram tika pasniegta balvām no kāda no atbalstītājiem: Jelgavas pilsētas domes; Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra; Jelgavas Izglītības pārvaldes; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” ; Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un kultūras muzeja; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra”; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”; Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Spora servisa centrs” un K. Ustupa autoskolas.

Konkursa noslēgumā ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna teica paldies pedagogiem un skolēniem par savas pilsētas izzināšanu.

Konkursu atraktīvi vadīja Gundars Caune

Galerija

3. Jelgavas pilsētas skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss ”Izzini Jelgavu”
Atgriezties