52 aizraujoši eksperimenti nonākuši Jelgavas 1. speciālajā internātpamatskolā un Ozolnieku vidusskolā
Vieta: Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola un Ozolnieku vidusskola

2012. gada 8. oktobrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra speciālisti nogādāja Jelgavas 1. internātpamatskolā un Ozolnieku vidusskolā 52 aizraujošus eksperimentus mācību stundām un starpbrīžiem.

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA” ir Jelgvas pilsētas pašvaldības atbalstīts projekts, kuru sadarbībā ar Ziemeļvācijas metāla un elektroindustrijas uzņēmumu darba devēju apvienības NORDMETALL fondu realizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs. Projekta mērķis ir skolēnu iespējami agra iepazīstināšana ar tehnikas norisēm, lai attīstītu viņu pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu interesi par dabaszinātnēm.

Pašlaik katrā no minētajām skolām eksperimentu stacijas atrodas daļējā komplektācijā. 19. oktobrī Jelgavas skolā esošās stacijas tiks aivestas uz Ozolniekiem un otrādi, lai dotu bērniem iespēju iepazīties ar visām iespējām, kuras sniedz projekts „MINIPHÄNOMENTA”.

No 10. septembra līdz 5. oktobrim ar eksperimentu stacijām starpbrīžos darbojās Jelgavas 2. pamatskolas un Jelgavas 5. vidusskolas 1. - 6. klašu skolēni.

Atgriezties