Zemgales reģiona pedagogu radošo darbu diena

2014. gada 11. aprīlī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) organizēja Zemgales reģiona pedagogu radošo darbu dienu.

Radošo darbu dienā vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi prezentēja savus iesniegtos darbus konkursam „Mācību filma - 2014” un Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu pedagogu radošo darbu konkursam.

Radošo darbu konkurss profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem tika rīkots ar mērķi veicināt profesionālo mācību priekšmetu metodisko materiālu izveidi, popularizēt pedagogu labās prakses piemērus un iespējas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā. Tajā tika iesniegti 9 radošie darbi no 3 profesionālās izglītības iestādēm. Pirmo vietu ieguva Sigita Paņkova no Jelgavas Tehnikuma par darbu „Digitālo mācību materiālu veidošana”.

Mācību filmu konkursā tika iesniegti 14 darbi no 9 izglītības iestādēm. Pirmo vietu ieguva Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Guna Stepiņa par mācību filmu kopu par tēmu "Sirreālisms literatūrā" vidusskolā ("Līst", "Savvaļas suņi"), 2. vietu - Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas Liene Sabule un Agnese Freiberga par filmu „21. gadsimta prasmes”, 2. vietu ieguva arī pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pedagoģes Ingrīda Saleniece, Marika Cabija, Agita Damlica-Ķere, Ilze Lauberga-Čuda un Ģertrūde Tomašūna par filmu „Labi dzīvot Jelgavā”, savukārt 3. vietu ieguva Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja Daina Birkenbauma par filmu „DNS analīzes modelēšana”, kā arī Jelgavas 6. vidusskolas skolotājas Ineta Bušmane un Sandra Jāne par filmu „Ojāra Vācieša dzejoļa „Gauja” vizualizācija smiltīs”.

Pasākumā tika paziņoti arī rezultāti skolotāju komandu veidoto prezentāciju un „Letonika.lv Zinību spēle” konkursos, kas notika 19. martā E-prasmju dienā pedagogiem. Konkursā „Letonika.lv Zinību spēle” pirmo vietu ieguva Jelgavas 5. vidusskolas komanda, 2. vietu – Jelgavas Valsts ģimnāzijas, bet 3. vietu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogu komanda. Prezentāciju „Dzīvo tas, kurš rada” konkursā atzinības rakstu par radošumu un teicamu vizuāli tehnisko izpildījumu saņēma Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogu komandas.

Galerija

Zemgales reģiona pedagogu radošo darbu diena
Atgriezties