Uzsākta programmas „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošana

Lai sekmētu Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijas vidē un veicinātu iesaisti darba tirgū, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) norisinās latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus komplektējot grupas mācībām rudenī.

ZRKAC Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atklātajā konkursā par dalību Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” projektā Nr. 2024.LV/LVUKR//007/L19 ieguva tiesības nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas kursus, kas paredz organizēt mācības gan pieaugušajiem, gan nepilngadīgām personām ar iegūtu vidējo izglītību.

Šobrīd ZRKAC 70 Ukrainas civiliedzīvotāji ir uzsākuši latviešu valodas apguvi četrās grupās, savukārt piektā grupa (10 dalībnieki) mācības uzsāks 26. jūnijā. Kursi notiek rīta un vakara grupās. ZRKAC īstenotās mācību programmas ilgums ir 120 akadēmiskās stundas. Patlaban tiek komplektētas arī grupas mācībām rudenī, uz kuram vēl var pieteikties.

Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietojumu Ukrainas civiliedzīvotāju vidū, nodrošinot bezmaksas latviešu valodas mācības, sākot no A1 valodas prasmes līmeņa un atbilstoši sākotnējam valodas prasmes līmenim, pieaugušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, t. sk. arī nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ar iegūtu vidējo izglītību, vismaz 120 akadēmisko stundu apmērā, bet nepārsniedzot 150 stundas, visos Latvijas reģionos.

Programma ietver tādu prasmju apgūšanu kā klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu, lai rezultātā varētu veiksmīgi sazināties latviešu valodā vienkāršās sadzīves un ikdienas situācijās. Tāpat valsts valodas apguve nodrošina lielākas iespējas Latvijā veikt kvalificētu darbu, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju līdzšinējām profesionālajām zināšanām, un sekmē sociālekonomisko iekļaušanos sabiedrībā.

Mācību ietvaros paredzētas arī ekskursijas, apskatot un iepazīstot Jelgavas un Zemgales reģiona vēstures un kultūras mantojumu. Pēc kursu noslēguma dalībnieki, kas sekmīgi būs noslēguši mācības, varēs kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu amata un profesionālo pienākumu veikšanai, kā arī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai.

Interese par dalību šajā programmā ir ļoti liela, taču ir pieejamas vēl dažas brīvas vietas mācībām rudenī. Pieteikšanās iespējama, zvanot pa tālruni 29222737, 63012159 vai rakstot e-pastu talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par saturu atbild JVPPII "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs".

 

Atgriezties