Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

13. jūnijā plkst. 10.00 ZRKAC organizē tiešsaistes semināru “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”.

Semināra laikā tiks gūta informācija un zināšanas par minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545, Rīgā, 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 33. §) “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”. Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.

 

Mācību norises laiks: 13.06.2024., plkst. 10.00–14.10, tiešsaistē.

Mācību maksa: 15 EUR / 5 māc. st.

 

Pieteikšanās: https://www.zrkac.lv/piet.php?idk=751

Atgriezties