Tiešsaistes tikšanās "DigComp 2.2 pedagogu digitālās kompetences novērtēšanai, jaunu teorētisku un praktisku zināšanu radīšanai un pielietošanai", "Profesionālā IT atbalsta sistēma Latvijā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: Izglītības iestāžu vadības komandas

Liepājas Izglītības pārvaldes Digitālo tehnoloģiju nodaļas vadītāja, LIKTA projektu eksperte Andra Krasavina
IZM Izglītības departamenta direktora vietnieku Edgaru Plētienu

Saite pieteikumam: https://ej.uz/digcompZRKAC

Atgriezties