Metodiskais atbalsts JVPPII "Ķipari". "Āra nodarbības"

Vieta: JVPPII Ķipari
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: JVPPII "Ķipari" piecgadīgo grupas pedagogi

Atgriezties