Pedagogi apgūst aktuālākos mākslīgā intelekta rīkus izmantošanai mācību procesā

29. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Mākslīgā intelekta (MI) rīki pedagoga darbā”, kuros klātesošie apguva aktuālāko digitālo rīku darbības principus, iespējas un to iekļaušanu mācību procesā.

Kursu programma tika īstenota divās daļās, ko vadīja ZRKAC Izglītības attīstības nodaļas galvenās speciālistes Olga Grundāne un Anika Apine.

Pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar MI vēsturi un dažādiem pedagogiem noderīgiem rīkiem – “Magicschool.ai” (platforma skolotājiem piedāvā 50 dažādas funkcijas stundu plānošanai, tekstu pielāgošanu konkrētam vecumposmam, darba lapu izveidi, zinātnisku eksperimentu ģenerēšanu, jēdzienu izskaidrošanu vai jautājumu izveidi videoklipiem), “Playground.ai” (attēlu ģenerēšana), “Canva.com” pieejamie MI palīgi, “DeepL” dokumentu tulkošanai, “Perplexity.ai” dokumentu pārskatu un secinājumu izveidei.

Otrajā daļā pedagogi tika aicināti iedomāties pasauli, kurā visus garlaicīgos uzdevumus var paveikt dažu minūšu laikā, akcentējot MI uzvedņu nozīmīgumu jēgpilna satura ģenerēšanā. Pedagogi izzināja dažādus uzvedņu piemērus, apskatot gan vājas, gan arī uzlabotas uzvednes.

Noslēgumā pedagogi gūtās zināšanas un prasmes īstenoja praksē, izmēģinot darbu divos čatbotos (“ChatGPT” un “Google Gemini”), lai ģenerētu savām mācību vajadzībām piemērotu saturu (stundas plānu ar dažāda līmeņa uzdevumiem).

Refleksijas laikā pedagogi uzsvēra faktu, ka guvuši vērtīgas zināšanas pirmo soļu speršanai MI izmantošanas laukā un vēlas turpināt apgūtās prasmes izmantot ikdienā, piemēram, veidojot nodarbību plānus un rakstot atskaites.

 

Galerija

Mākslīgā intelekta rīki pedagoga darbā
Atgriezties