Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā un ZRKAC

Sniedzot iespēju pilsētas iedzīvotājiem bez maksas apgūt un attīstīt jaunas digitālās prasmes, Jelgavā no 13. līdz 18. maijam norisināsies Digitālās nedēļas pasākumi, kas būs paredzēti dažādām mērķauditorijām.

Digitālā nedēļa tiek organizēta "ALL Digital Weeks 2024" (#ADWeeks2024) ietvaros, un tā Latvijā notiks jau 15. reizi. Digitālajā nedēļā Latvijā paredzēts izzināt šādas tēmas – digitālās prasmes un mākslīgais intelekts, digitālie pakalpojumi un prasmes iedzīvotājiem, digitālās prasmes un risinājumi uzņēmējiem, digitālās drošības diena, digitālās prasmes izglītībā. Šogad pirmo reizi tematiskajām dienām pievienojas arī Muzeju diena.

Jelgavā Digitālās nedēļas pasākumu norisi koordinē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), kas sadarbībā ar Jelgavas Digitālo centru, Jelgavas Pilsētas bibliotēku un tās filiālēm, Jelgavas tehnikumu, kā arī pilsētas jauniešu centriem sagatavojis plašu piedāvājumu – individuālas konsultācijas, lekcijas, semināri, darba stacijas un praktiskā darba grupas.

Kopējais Digitālās nedēļas piedāvājums Jelgavā skatāms šeit

ZRKAC piedāvās individuālas konsultācijas senioriem par internetbankas lietošanu, iepirkšanos internetveikalos, informācijas meklēšanu interneta vidē, e-pasta lietošanu. Izglītības jomas pārstāvji varēs uzlabot savas prasmes darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem, piedalīties izglītības tehnoloģiju demonstrācijā, kā arī tiešsaistē tikties ar ekspertiem, noskaidrojot, kā izmantot rīku “DigCompEdu” pedagogu digitālās kompetences novērtēšanai. Uzņēmēji un jebkurš cits interesents varēs piedalīties prototipēšanas darbnīcās, apgūstot darbu ar dažādām iekārtām – veidot plakātus, afišu prototipus, formu sagataves, izšuvumus, lāzergravējumus un izzināt daudzas citas tehnoloģiju iespējas.

Ar ZRKAC piedāvājumu var iepazīties šeit.

Jelgavas pilsētā organizētie pasākumi būs veltīti dažādām tēmām – digitālās prasmes nodarbinātībai, uzņēmējdarbībai un inovācijām; kiberdrošība un drošāks internets; digitālās prasmes un mākslīgais intelekts; digitālo mediju lietotprasmes un kritiskā domāšana. Jelgavas iedzīvotāji varēs apgūt jaunas digitālās prasmes vai nostiprināt jau esošās zināšanas atbilstoši katras mērķauditorijas interesēm un vajadzībām. Piemēram, jaunieši iepazīs tehnoloģiju nozares profesijas, uzzinās par medijpratību, sociālo tīklu algoritmiem un grafiskās noformēšanas rīka “Canva” izmantošanu, savukārt seniori apgūs interneta vides un sociālo mediju lietošanas prasmes.

Dalība Digitālās nedēļas pasākumos ir bez maksas, un pārsvarā ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Pasākumi notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

Par visiem Digitālās nedēļas pasākumiem un aktivitātēm Latvijā informācija tiks publicēta mājaslapā www.digitalanedela.lv.

 

Atgriezties