Izglītības iestāžu vadītāji gūst zināšanas par pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu

19. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) pulcējās Jelgavas izglītības iestāžu vadības komandas, noskaidrojot aktualitātes par pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, konkrēti izvērtējamām jomām, kā arī kritērijiem un riskiem šī procesa veikšanā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča klātesošos informēja par vadlīnijām izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā, pašvērtēšanā noteikto kritēriju izvērtēšanu, pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu, kvalitātes vērtēšanu un metodēm pašvērtēšanas īstenošanai.

 

Galerija

Izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana
Atgriezties