Aicinām izmantot iespēju mācīties bezmaksas kursos savu angļu valodas prasmju pilnveidei

Ja jums ir piešķirts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mūžizglītības kupons ANGĻU VALODAS pilnveidei, dodieties uz NVA CV un vakanču portālu (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/) un reģistrējieties mācībām, izvēloties attiecīgo izglītības programmu un mācību iestādi.

Pieteikšanās instrukciju “soli pa solim” skatīt pielikumā.

ZRKAC piedāvā šādas mācības:

18.06. - 10.09., klātienē

O, C

9.00 - 12.15

70K_M - Angļu valoda (ar priekšzin.) (Intermediate)

20.06. - 12.09., attālināti

O, C

8.30 - 11.45

69K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Lower Interm.)

01.07. - 23.09., klātienē

P, T

8.30 - 11.45

68K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Elementary)

01.07. - 23.09. attālināti

P, T

8.30 - 11.45

68K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Elementary)

01.07. - 23.09. attālināti

P, T

17.30 - 20.45

69K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Lower Interm.)

02.07. - 24.09. attālināti

O, C

17.30 - 20.45

70K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Intermediate)

02.07. - 24.09. attālināti

O, C

17.30 - 20.45

71K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Higher Interm.)

04.07. - 26.09. attālināti

O, C

17.30 - 20.45

68K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Elementary)

04.07. - 26.09. klātienē 

O, C

8.30 - 11.45

69K_M - Angļu valoda (ar priekšz.) (Lower Interm.)

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 63012101, 63012158, 26602618 vai, rakstot uz e-pasta adresi: talakizglitiba@zrkac.jelgava.

Mācības tiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mūžizglītības pasākumu ietvaros, izmantojot kuponu metodi.

Atgriezties