Seminārā uzzina par biznesa intelektuālā īpašuma aizsardzību un atbalsta saņemšanas iespējām

28. februārī norisinājās ZRKAC organizētais tiešsaistes seminārs “Atpazīsti sava biznesa intelektuālo īpašumu”, kuru vadīja ES intelektuālā īpašuma biroja eksperts Mārtiņš Kokalis un Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Māra Vilciņa.

Mārtiņš Kokalis dalījās informācijā par intelektuālā īpašuma raksturojumu, aizsardzību un atbalsta iespējām, kā arī Patentu valdes pakalpojumiem un lomu rūpnieciskā īpašuma tiesībās. Semināra dalībnieki noskaidroja, kādas ir preču zīmju pamatfunkcijas, kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas to reģistrēšanā un kāda preču zīme tiek uzskatīta par veiksmīgu. Kā galvenie kritēriji efektīvas preču zīmes radīšanā tika minēti – preču zīme ir atšķirtspējīga, taču tā nav aprakstoša, maldinoša un amorāla. Tāpat tika diskutēts par dizainparauga aizsardzību un tā reģistrēšanas iespējām, kā arī patenta piešķiršanu izgudrojumam.

Turpinājumā Māra Vilciņa stāstīja par atbalsta iespējām, ko sniedz fonds “Idejas stiprākam uzņēmumam” – tā ir dotāciju (grantu) shēma, kas izstrādāta ar mērķi palīdzēt Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) apzināt un aizsargāt savas intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības. Klātesošie uzzināja, ka MVU ir iespēja saņemt līdzfinansējumu vaučeru veidā – IĪ priekšizpētes pakalpojumu diagnostikas, IĪ tiesību pārkāpumu izpētes, preču zīmju, dizainparaugu, patentu un augu šķirņu pieteikumu maksu segšanai.

 

Atgriezties