Aicina darba devējus pieteikt darbavietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) no 26. februāra līdz 25.martam pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātībai Jelgavā. Pieteikt darbavietas var komersanti, biedrības, arī valsts un pašvaldības iestādes. Darba devējiem, kuri piedalīsies, pašvaldība nodrošinās finansējumu darba samaksai izglītojamam pilnā apmērā (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kompensācijas izmaksai par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un izglītojamo apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbavietā nodarbinātības laikā. Pašvaldības finansējumā netiek iekļauti ar nodarbinātību saistītie transporta izdevumi.

Aicinām uzņēmējus piedāvāt darba vietas 15 – 18 gadus veciem skolēniem (9.-11. klase).

Darbavietu piedāvājumu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot elektroniski uz e-pastu uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv. Tāpat darbavietu piedāvājumu iespējams nosūtīt pa pastu (Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001), uz aploksnes norādot “Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā”, vai iesniegt klātienē ZRAKC, Svētes ielā 33, Jelgavā (Klientu apkalpošanas birojā, 1. stāvā).

Par to, kā un kur skolēni varēs pieteikties pašvaldības apmaksātajam darbam vasarā, informācija būs pieejama vēlāk.

Atgriezties