Pedagogi bezmaksas konsultācijā apgūst digitālo darba lapu veidošanu tīmekļvietnē “Liveworksheets.com”

29. janvārī ZRKAC notika Jelgavas pedagogu profesionālo prasmju pilnveidei veltīta bezmaksas konsultācija par digitālo darba lapu izveidi tīmekļvietnē “Liveworksheets.com” skolēnu pašvadīta mācīšanās procesa veicināšanai un darbam klasē.

Nodarbībā “Liveworksheets.com – kā izveidot digitālas darba lapas?” pedagogi apguva, kā platformā var reģistrēties gan skolēni, gan arī paši skolotāji. Pedagogi “Liveworksheets.com” vietnē aizpildīja skolēniem paredzētu darba lapu, tādējādi izprotot, kā skolēns iegūst un pārredz sava darba novērtējumu, jo iesniegto darba lapu saturu programma izlabo automatizēti. Tāpat klātesošie izveidoja savu skolotāja profilu, izzinot darba vidi un tās piedāvātās iespējas.

Tā kā platformā tiek piedāvāta iespēja iegūt un mācību procesā izmantot arī citu kolēģu izveidotās darba lapas, konsultācijas laikā pedagogi apguva citu izstrādāto darba lapu koplietošanas iespējas savā digitālajā darba grāmatā. Tīmekļvietnē “Liveworksheets.com” publiski ir pieejamas darba lapas izmantošanai gan interaktīvā veidā, gan arī drukāšanai PDF formātā.

Mācību procesa dažādošanai tika izmēģināta opcija pārveidot tradicionālās izdrukājamās darba lapas (“.doc”, “.pdf”, “.jpg” un citos formātos) par interaktīvām darba lapām, tās pielāgojot mācību priekšmeta satura vajadzībām. Tāpat arī pedagogi guva informāciju par to, kā izveidotās darba lapas var nosūtīt skolēniem.

Konsultāciju vadīja ZRKAC Izglītības attīstības nodaļas galvenā speciāliste Anika Apine, aicinot pedagogus apmeklēt arī februārī plānotās konsultācijas par citu digitālo rīku izmantošanu skolotāja darbā, tādējādi padarot mācību stundas efektīvākas un skolēnu iesaisti – aizraujošāku.

Patlaban brīvas vietas ir pieejamas dalībai šādās konsultācijās:

  • “”Mentimeter” – tiešsaistes aptaujas, viktorīnas un vārdu mākoņi mācību stundai” 5. februārī plkst. 16.00, klātienē ZRKAC ;
  • “Mākslīgā intelekta rīki “ChatGPT” un “Bard” mācību stundu plānu gatavošanā” 19. februārī klātienē ZRKAC.

Pieteikšanās un papildu informācija: zvanot pa tālruni 63012153, 26195773 vai rakstot uz e-pasta adresi anika.apine@zrkac.jelgava.lv.

 

Atgriezties