Skolēnu pieteikšana valsts pārbaudes darbiem

Vieta: Jelgavas izglītības pārvalde, Svētes iela 22
Atbildīgais: A. Mināte, Skolu direktori

Dalībnieki: skolēni

Atgriezties