Inovāciju diena pedagogiem

2012. gada 30. oktobrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika inovāciju diena pedagogiem „Finanšu pratība - lokāli un globāli”. Pasākumā piedalījās ap 180 pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku no Jelgavas, Zemgales reģiona un Tukuma izglītības iestādēm. Dalībniekiem bija iespēja gūt zināšanas par uzņēmējdarbībai raksturīgu zināšanu integrēšanas iespējām izglītības procesā.

Inovāciju dienas pedagogiem 1. daļā nodarbībā izglītības iestāžu vadītājiem „Spēļošana. Spēles elementi un dizaina paņēmieni pārmaiņu vadībā, personāla vadībā, darbinieku motivēšanā un iesaistīšanā” varēja noskaidrot, kā spēles elementi mijiedarbojas spēles dizainā, ko no tā varam mācīties, kā šīs atziņas izmantot personāla vadībā, darbinieku motivēšanā. Vidusskolas pedagogiem bija iespēja piedalīties nodarbībā „Millenium paaudzes dilemmas: trīs idejas vidusskolēnu iesaistei un motivēšanai” un uzzināt, kas ir millenium paaudze, kādas prasmes tai nepieciešamas, lai konkurētu darba tirgū. Kāda ir skolotāja loma šajā procesā, kāda ir motivācijas formula?

Izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem nodarbībā „Uzņēmējspēju kompetences, finanšu pratības attīstību veicinošu aktivitāšu integrēšana mācību procesā” bija iespēja iepazīties ar skolēnu veidotajām mācību firmām un grupās veidot savas firmas biznesa plānu.

Pamatskolas pedagogi nodarbībā „Nauda = Vērtība = Finanses= Uzņēmējdarbība?” varēja uzzināt, vai zināšanas, kas ir nauda un finanses, ir veiksmes pamatā. Un kas pats svarīgākais, vai starp naudu, vērtību un finansēm varam likt vienlīdzības zīmi?

Pedagogiem bija iespēja doties ekskursijā uz Pašvaldības operatīvās informācijas centru (POIC) un iepazīties ar centra darba teorētisko struktūru, apskatīt dispečeru dienesta telpu, kurā tiek administrēta problēmu uzskaites un kontroles sistēma un telpu, kurā strādā Pašvaldības policijas operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektori.

Inovāciju dienas pedagogiem 2. daļā nodarbībā „Spēļošana. Spēles elementi un dizaina paņēmieni skolotājiem aktuālu problēmu risināšanai” pedagogi uzzināja, cik svarīgi saprast, kā spēles elementi palīdz mācību procesa pilnveidošanā un uzlabošanā.

Klašu audzinātāji nodarbībā „Uzņēmējspēju kompetences, finanšu pratības attīstību veicinošu aktivitāšu integrēšana klases audzināšanas stundās”, kādas metodes izmantot skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanai.

Lielu pedagogu ievērību guva nodarbība „Kā bērnus un jauniešus iesaistīt ārpusklases pasākumu organizēšanā?” Tajā varēju uzzināt un novērtēt pasākumu un svētku svinēšanas nozīmi, ja to organizēšanā iesaista pašus skolēnus.

Pedagogiem, kuri gribēja iepazīties ar metālapstrādes iespējām Jelgavā varēja doties uz Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parku, kurā iepazinās ar tā darbību un iespējām sadarboties ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, veicinot inženierzinātņu attīstību.

Pedagogi bija gandarīti par iegūtajām zināšanām un noderīgo informāciju!

Galerija

Inovāciju diena pedagogiem "Finanšu pratība - lokāli un globāli"
Atgriezties