Konkurss "Impulss" gaida sociālo ideju pieteikumus

5. oktobrī seminārā "Impulss sociālajai uzņēmējdarbībai" interesentiem bija iespēja gūt informāciju par aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā, sociālajām problēmām, kuru risināšanā Jelgavas pilsētā aicināti iesaistīties uzņēmēji uzņēmējdarbības jomā, kā arī uzzināt, kas jāņem vērā, veidojot pieteikumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursam "Impulss".

Semināru, kurā piedalījās Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, vadīja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Regita Zeiļa stāstīja par aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā, vienlaikus izskaidrojot nozīmīgākos šīs nozares jēdzienus un to būtību – kas ir sociālais uzņēmums, sociālais uzņēmējs, sociālā inovācija, sociālā ietekme, akcentējot labās prakses piemērus. Tika akcentēti būtiskākie sociālie mērķi, sekmējot mērķa grupu nodarbinātu un īstenojot sociālā labuma sniegšanu noteiktām sabiedrības grupām.

Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore iepazīstināja ar vairākiem veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem – sociālo uzņēmumu “Barboleta” sociālo uzņēmumu “Tiptip.lv” (tiešsaites veikals, kura mērķis ir palīdzēt senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām realizēt savu produkciju internetā), zvanu centru “Sonido”, “BJMK Rokskola”, sociālo uzņēmumu “4 vēji” u. c.

Tāpat klātesošie uzzināja, kādi soļi veicami, ja vēlas dibināt sociālo uzņēmumu, kādas ir atbalsta finansējuma iespējas un kur var iegūt nepieciešamās zināšanas veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Ikviens interesents tika aicināts piedalīties 9.–13. oktobrī plānotajā “Sociālās uzņēmējdarbības nedēļā Latvijā”, kas ietver plašu pasākumu programmu. Sīkāka informācija: www.sua.lv/kopa.

Semināra turpinājumā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne aprakstīja Jelgavas situāciju sociālo problēmu un sociālās uzņēmējdarbības jomā, īpašu uzsvaru vēršot uz personām ar invaliditāti, no kurām liela daļa ir darbspējas vecumā un ir iesaistāmas darba tirgū. Tā kā sociālie uzņēmumi veic saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupas vai uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas, arī personas ar invaliditāti ir uzskatāmas gan par mērķgrupu, kurai uzņēmums var piedāvāt pakalpojumus, gan arī darbu profesionālās darbības jomās.

Pašlaik Jelgavā darbojas deviņi reģistrēti sociālie uzņēmumi, un ik gadu šo uzņēmumu skaits palielinās, pārstāvot arvien plašāku jomu spektru. Rita Vectirāne sniedza informāciju par sociālajiem uzņēmumiem Jelgavā, kas pārstāv kā izglītības, tā arī kultūras un sociālo jomu.

Līga Miķelsone aicināja pieteikt savas idejas konkursam un akcentēja, ka varam lepoties ar to, ka pirmais sociālais uzņēmums, kas nodibināts Jelgavā pēc Sociālās uzņēmējdarbības likuma stāšanās spēkā, ir SIA Barboleta, kas sekmīgi darbojas arī šodien, bet jaunākais sociālais uzņēmums ir SIA Austras raksti, kas dibināts pat mazāk kā pirms mēneša. Turpinājumā semināra dalībniekiem tika izskaidrotas prasības, kas noteiktas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” nolikumā, pievēršot uzmanību tā norisei, mērķim, uzdevumiem, pieteikšanās kārtībai un kritērijiem.

Konkursa mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas valstspilsētā, apzinot un novērtējot dalībnieku ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, popularizējot dalībnieku pieredzi sociālo problēmu risināšanā, sekmējot labāko ideju pārnesi  citu uzņēmumu darbā, kā arī motivējot radīt jaunus sociālos uzņēmumus Jelgavas valstspilsētā.

Konkursā aicinātas piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saimnieciskās darbības veicēji un biedrības, kas reģistrēti Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un darbojas Jelgavas valstspilsētā. Katrs dalībnieks konkursā var pieteikt tikai vienu ideju, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi, uzlabojot dzīves kvalitāti sabiedrības grupām  un/vai nodarbinot mērķa grupas.

Konkursa idejas var iesniegt līdz 30. oktobrim, rakstot elektroniski uz e-pasta adresi uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv vai sūtot pieteikumus pa pastu- Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz aploksnes norādot “Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursam “Impulss””.

Dalībai konkursā pieteiktie uzņēmumi savas idejas prezentēs 9. novembrī, savukārt novembra beigās paredzēta uzvarētāju apbalvošana. Uzvarētāji saņems pašvaldības naudas balvas šādā apmērā: 1. vieta – 1000 eiro; 2. vieta – 750 eiro; 3. vieta – 500 eiro.

Plašāka informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu "Impulss" pieejama www.jelgava.lv un www.zrkac.lv.

 

Atgriezties